Schuldenlab vrouw

"‘Ik ben trots op mezelf omdat ik hulp heb toegelaten en met de billen bloot ben gegaan."

Innovaties

Nederlandse Schuldhulproute (NSR)

Voorkomen dat kleine geldzorgen grote problemen worden

Niemand heeft van de ene op de andere dag grote schulden. Het begint vaak met kleine zorgen, kleine schulden. Het begint met niet-weten-hoe-eruit-te komen. Het begint ook met te laat de problemen onder ogen zien. Voordat mensen de juiste hulp krijgen, duurt dat gemiddeld 4,8 jaar. De schuld is dan vaak onnodig groot geworden. Door meer samenwerking tussen schuldeisers en hulpaanbieders krijgen mensen in een eerder stadium hulp bij hun geldzorgen.

Maar liefst één op vijf Nederlandse huishoudens heeft méér dan geldzorgen, ze hebben risicovolle schulden. En: 1,2 miljoen huishoudens met schulden krijgen geen formele schuldhulpverlening. Om die reden is op 30 oktober 2019 de Nederlandse Schuldhulproute (NSR) gelanceerd. NSR startte als een publiek-private samenwerking tussen o.a. SchuldenlabNL, Geldfit.nl, fiKks, Moedige Dialoog en de Nederlandse Vereniging van Banken. Sinds oktober 2019 heeft NSR een hoge vlucht genomen. Steeds meer partners sluiten zich aan, de vier oplossingsroutes die NSR biedt worden steeds krachtiger ingevuld. Wat niet veranderd is, is het doel van deze landelijke infrastructuur: mensen grip laten krijgen op hun financiële en persoonlijke situatie. Een belangrijke pijler daarin is en blijft Geldfit.

Vertrekpunt: Geldfit

Als gezegd, mensen hebben de neiging om te laat hulp te zoeken bij financiële problemen. Bij verergering van de problemen neemt tevens de kans op gezondheids-, psychische - en sociale problemen toe. Ook de kosten voor rehabilitatie nemen toe naarmate de problemen groter worden. Voor alle betrokkenen is het van belang dat mensen eerder geholpen worden. Om dat bereiken is in 2016 door onder Humanitas, Rabo Foundation, Rabobank, Sallandse Dialoog, Schuldhulpmaatje, Stichting Lezen & Schrijven, Zilveren Kruis en gemeenten het instrument Geldfit.nl ontwikkeld. Dit is voor mensen met (dreigende) geldzorgen het vertrekpunt. Vanuit hier worden mensen toegeleid naar vier soorten hulp.

Route met vier afslagen: hulp op maat

De Nederlandse Schuldhulproute laat mensen met geldzorgen zien welke hulp ze kunnen krijgen en kent verschillende ‘afslagen’:
• Online zelfhulp, via websites van Nibud, Wijzer in Geldzaken of betalingsregelingen met de bank of verzekeraar;
• Een digitale vrijwilliger (‘buddy‘) van de organisatie fiKks. Dit is ontwikkeld door de ADG Dienstengroep. FiKks is een instrument waarmee bedrijven, gemeenten en burgers gezamenlijk mensen met schuldzorgen kunnen helpen. Het omvat een FikKs App, een bedrijvenplatform en een buddy-website.
• Een lokale vrijwilliger van bijvoorbeeld Humanitas of SchuldHulpMaatje;
• Professionele hulp of schuldhulpverlening via de eigen gemeente. Zo zorgt bijvoorbeeld Schuldenlab070 voor de beschikbaarheid en toegankelijkheid van hulpverlening aan klanten in Den Haag.

Groeiend aantal partners

SchuldenlabNL is actief betrokken bij de groei van het partnernetwerk. Hier ligt o.a. de accreditatie van initiatieven, het maken van afspraken met nieuwe partners en impactmeting. Zo groeit het netwerk en blijft het van hoge kwaliteit. Bij de organisatie achter de Nederlandse Schuldhulproute ligt het ontwikkelen en verder uitbouwen van de Geldfit-kanalen, zodat mensen zo snel en eenvoudig mogelijk de juiste hulp vinden. Er zijn nu drie kanalen voor online hulp en drie kanalen voor directe, fysieke hulp. Bijvoorbeeld: Geldfit Zakelijk voor ondernemers, het telefoonnummer 0800-8115 voor hulp bij geldzorgen.

Deze kanalen leiden toe naar de vier genoemde routes. Partners leiden mensen naar geldzorgen naar de kanalen van de NSR. De online test of de persoon in het callcenter kijkt welke afslag past bij deze persoon en wat de juiste plek is waar deze persoon in de eigen gemeente terecht kan.

kaart NSR

 

Impactmeting

Deze impactmeting is uitgevoerd door SchuldenlabNL, in opdracht van de Nederlandse Schuldhulproute en in samenwerking met Deloitte.

De NSR is één van de methoden die mede dankzij de inspanningen van SchuldenLabNL is opgeschaald en daardoor een groter bereik heeft gekregen. SchuldenLabNL monitort de NSR om de hulp en oplossingen te
verbeteren. SchuldenLabNL en de NSR hebben daarom de wens om de impact van de Nederlandse Schuldhulproute te meten. Bij de impactmeting wordt de hele samenwerking binnen de NSR in ogenschouw genomen, alleen samen met haar partners kan de NSR impact maken.

De uitgevoerde impactmeting heeft betrekking op 2020. In het overgrote deel van dat jaar was alleen het kanaal Geldfit actief. In 2020 heeft Geldfit bijna 190.000 bezoekers gehad, goed voor ruim 95% van het totaal aan mensen dat in 2020 gebruik heeft gemaakt van één van de kanalen van de NSR. Dit is reden geweest om de scope van deze eerste impactmeting van de NSR te beperken tot het kanaal Geldfit. In volgende impactmetingen zal de scope worden uitgebreid.

Download de impactmeting

 

Gerelateerd nieuws | blogs | evenementen

Niemand Buitenspel wint bronzen Esprix Award

Nieuws | 11.05.2023

Niemand Buitenspel wint bronzen Esprix Award

Op dinsdag 9 mei ontving het initiatief ‘Niemand Buitenspel’ een bronzen Esprix in de categorie ‘Business for good’.

Lees meer