Schuldenlab project 1

"Ik weet nu gelukkig waar we recht op hebben en welke voorziening we kunnen aanvragen"

Innovaties

De VoorzieningenWijzer

Opmerkelijk: toeslagen en gemeentelijke regelingen missen soms hun doel. Daarom: De VoorzieningenWijzer.

Ons land kent allerlei toeslagen en gemeentelijke regelingen en fondsen voor financiële ondersteuning. Bovendien mag iedereen tegenwoordig zelf een zorgverzekering en energieleverancier kiezen. Veel mensen met een zwakke financiële positie of schulden zien daardoor door de bomen het bos niet meer. Toeslagen kunnen mensen soms zelfs in de problemen brengen, als achteraf terugbetaald moet worden. De VoorzieningenWijzer brengt precies in kaart waar iemand recht op heeft. De basis op orde, dat voorkomt schulden.

De VoorzieningenWijzer is in 2016 ontwikkeld, op basis van een conclusie uit een Drents woonlastenonderzoek. Hierdoor was al langer bekend dat maar liefst één op de drie huurders betaalrisico’s liep. In de eerste proeven met De VoorzieningenWijzer in Drenthe bleek dat, ondanks dat er veel is geregeld in Nederland, er een groep was die daar onvoldoende gebruik van maakte en daardoor dreigde vast te lopen. Het ging daarbij vaak om mensen die geen enkele financiële tegenslag kunnen hebben door gebrek aan buffers, of die zelfs al in de schulden zitten. Het werd duidelijk dat juist deze doelgroep heel veel moeite heeft om de financiële ondersteuning die er wel is (denk aan de al genoemde toeslagen, maar ook aan gemeentelijke steunfondsen) te vinden en te begrijpen. Dat kan allerlei oorzaken hebben: complexiteit, stress, niet weten waar te beginnen. De VoorzieningenWijzer helpt daarbij en maakt het mogelijk om optimaal gebruik te maken van de al bestaande toeslagen en regelingen. Het is dus niet nodig om voor deze doelgroep nieuwe financiële instrumenten te bedenken.

Kaart Voorzieningenwijzer

 

Maatwerk per gemeente

Zo’n 50 gemeenten hebben inmiddels kennis gemaakt met De VoorzieningenWijzer. Vanuit de organisatie achter de VoorzieningenWijzer krijgen de deelnemende gemeenten twee instrumenten aangereikt: training van lokale medewerkers die de doelgroep gaan benaderen en een online applicatie. In deze applicatie zijn alle relevante soorten toeslagen en regelingen voor een specifieke gemeente ingevoerd. De lokale medewerkers kunnen zo voor individuele inwoners de voor hen optimale financiële huishouding inregelen. Dat leidt tot aanzienlijke besparingen. En zeker zo belangrijk: het behoedt voor financiële tegenvallers die kunnen ontstaan bij o.a. verkeerd inschatten van toeslagen, zorgverzekeringen en energiecontracten. De Voorzieningenwijzer bespaart èn stabiliseert.

Zie hier de video met de complete uitleg van De VoorzieningenWijzer.

Lees voor meer achtergrond ook dit artikel op de website van Binnenlands Bestuur.

Gerelateerd nieuws | blogs | evenementen

Samenwerking NSR - DVW

Nieuws | 10.06.2021

NSR en De VoorzieningenWijzer bundelen krachten om mensen met geldzorgen vroegtijdig te helpen

De Nederlandse Schuldhulproute (NSR) en de VoorzieningenWijzer werken samen om mensen met geld- en schuldzorgen in een vroeg stadium te bereiken en te helpen.

Lees meer