Schuldenlab meisje

"Gelukkig word ik nu sneller geholpen en heb ik eerder rust"

Innovaties

Collectief Schuldregelen

Schuldhulpverlening versnellen en efficiënter maken

Collectief Schuldregelen versnelt en vergemakkelijkt het tot stand brengen van minnelijke schuldregelingen. Schuldeisers geven vooraf akkoord op betaalvoorstellen en handelen dossiers collectief af. Dat zorgt voor snellere doorlooptijden en minder rompslomp bij gemeenten en schuldeisers. Daardoor krijgen mensen met schulden sneller perspectief en haken ze minder vaak af.

Hoe werkt het?
Schuldeisers krijgen saldoverzoeken van nieuwe kandidaten voor een schuldregeling bij een gemeente. Ze geven bij de saldo-opgave direct aan dat ze akkoord gaan met een regeling, in het vertrouwen dat schuldhulpverleners altijd het gunstigste voorstel doen.
Deelnemende schuldhulpverleners sluiten aan bij de afspraken met landelijke schuldeisers en maken zelf afspraken met de schuldeisers in hun gemeente of werkgebied. Om mee te doen zetten ze zoveel mogelijk saneringskredieten in en bieden een vorm van budgetbegeleiding aan de klant.
 

Collectief-schuldregelen

 

Hoe is het ontstaan?
Collectief Schuldregelen begon in 2018 als pilot in Den Haag. De gemeente voegde vooraf akkoord op betaalvoorstellen toe aan de innovatie van de Kredietbank Amsterdam om via lijsten te communiceren met schuldeisers. SchuldenlabNL nam de succesvolle aanpak op in het pact ‘Op weg naar een schuldenzorgvrij Nederland’ om die in meer gemeenten te introduceren.

Landelijk opschalen
Sinds het najaar van 2020 voert de NVVK Collectief Schuldregelen uit in samenwerking met SchuldenlabNL en VNG. Het team Collectief Schuldregelen nodigt gemeenten en schuldeisers uit om zich aan te sluiten en helpt ze om Collectief Schuldregelen in hun werkprocessen te implementeren.

Meer informatie of meedoen aan Collectief Schuldregelen? Ga daarvoor naar de pagina Collectief Schuldregelen op de website van de NVVK.

collectief schuldregelen kaart

Impactmeting

Deze impactmeting is uitgevoerd door SchuldenlabNL, in opdracht van Collectief Schuldregelen en in samenwerking met Deloitte.

Collectief Schuldregelen is één van de methoden die mede dankzij de inspanningen van SchuldenLabNL is opgeschaald en daardoor een groter bereik heeft gekregen. SchuldenLabNL monitort Collectief Schuldregelen om de hulp en oplossingen te verbeteren. SchuldenLabNL en Collectief Schuldregelen hebben daarom de wens om de impact van Collectief Schuldregelen te meten. De uitgevoerde impactmeting heeft betrekking op 2020.

Download de impactmeting

 

 

Gerelateerd nieuws | blogs | evenementen

Experiment vroegsignalering hypotheekachterstanden presenteert eerste tussenrapportage

Nieuws | 30.05.2023

Vroegsignalering met hypotheekachterstanden, werkt dat?

Experiment vroegsignalering hypotheekachterstanden presenteert eerste tussenrapportage

Lees meer

Sander Klimstra

Nieuws | 15.07.2021

Honderdste gemeente gaat collectief schuldregelen

Schuldenlab Almelo is sinds de oprichting in 2019 voortvarend aan d

Lees meer