Prijsstijgingen leiden tot meer begrip voor geldstress op de werkvloer, maar hulproutes vaak onbekend

Sadik Harchaoui | ma, 21 nov 2022 - 09:21

Doordat energie en boodschappen duurder worden, hebben ook mensen met een baan moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Twee derde (66%) van de HR-professionals merkt dit aan medewerkers en driekwart (77%) van de HR-professionals en leidinggevenden (75%) geeft aan dat zij door de prijsstijgingen meer begrip hebben voor financiële problemen bij medewerkers. Hulp is in vele vormen beschikbaar maar vaak niet bekend. 

Dit blijkt uit een onderzoek onder 450 HR-professionals en 510 leidinggevenden van middelgrote en grote bedrijven, in opdracht van Wijzer in geldzaken. 

Ondersteuning niet bekend 

Driekwart (76%) van de HR-professionals heeft te maken met medewerkers met financiële problemen en 89% geeft aan dat de organisatie in actie te komt voor deze medewerkers. Opvallend is dat circa één derde (31%) van de HR-professionals aangeeft dat de hulpmogelijkheden, die zij kunnen inzetten, niet actief worden gecommuniceerd binnen de organisatie. Dat gebeurt pas als mensen erom vragen. Ook is het bij circa één op de vijf bedrijven niet de bedoeling dat de ondersteuning aan medewerkers met financiële problemen openbaar bekend wordt.

“Geldzorgen onder nieuwe groepen werkenden”

“Het is goed dat de prijsstijgingen tot meer begrip leiden en dat er veel hulp beschikbaar is,” zegt Clairette van der Lans, projectleider Financieel Fitte Werknemers bij Wijzer in geldzaken. “Maar om echt effectief te zijn, is het belangrijk dat werkgevers meer doen om de beschikbare hulp intern bekend te maken en niet wachten tot een medewerker er over begint. Juist nu we zien dat door de gestegen prijzen meer werkenden geldzorgen hebben. Dat zijn nieuwe groepen die weinig tot geen ervaring hebben met het zoeken van hulp.” 
De werkgever kan een belangrijke rol vervullen in het voorkomen van ernstige financiële problemen. Bekend is dat medewerkers met geldzorgen zich vaker ziekmelden en minder productief zijn. Werkgevers kunnen geldzorgen ook zien aan loonbeslagen, verzoeken om voorschotten, verzoeken om meer uren werk. Door dergelijke signalen in een vroeg stadium te herkennen en bespreekbaar te maken, heeft de medewerker minder geldstress en kan de werkgever bovendien geld besparen. 

Budgetcoach of meer uren werken

De meest voorkomende vormen van hulp die organisaties aanbieden zijn een (externe) budgetcoach (39%), meer uren werken (35%) en doorverwijzen naar de gemeente (31%). Zelf helpen bij geldzorgen (29%) en verwijzen naar vrijwilligers (29%) komt ook vaak voor, volgens de HR-professionals. 41% heeft hiervoor een officiële aanpak. 
Een jaar geleden deed Wijzer in geldzaken ook onderzoek naar de omgang met geldzorgen op de werkvloer. Toen vond 30% van de leidinggevenden nog dat medewerkers met een vaste baan geen financiële problemen hoeven te hebben. Dit sentiment is wat bijgesteld. In 2022 lag dit percentage op 23%. De hogere prijzen voor energie, boodschappen en wonen worden nu het vaakst als geschikt onderwerp genoemd om een gesprek over geld mee te beginnen. Toch blijkt ongemak om over geldzaken te praten onder 36% van de leidinggevenden nog steeds een grote belemmering om echt werk te maken van hulp bij geldzorgen. 41% van de leidinggevenden vindt het bovendien meer een privéaangelegenheid.  

Schaamte

Ruim een derde van de HR-professionals (35%) vermoedt dat medewerkers liever niet met hen praten over financiële problemen. Volgens 80% van de HR-professionals is schaamte een belangrijke reden om dit gesprek uit de weg te gaan. Het helpt dan niet dat 55% van de HR-professionals vindt dat de eerste stap door medewerkers moet worden gezet. Onder direct leidinggevenden is dat aantal nog hoger. Daar vindt 71% dat medewerkers de eerste stap moeten zetten in het melden van financiële problemen.

Campagne van start

Om het werkgevers makkelijker te maken om met geldzorgen op de werkvloer aan de slag te gaan start Wijzer in geldzaken op 21 november een de campagne: geef uw werknemers een helpende hand bij geldzorgen. Op de website www.financieelfittewerknemers.nl staan onder meer tips om geldzorgen te herkennen, gesprekstechnieken om praten over geldzorgen te vergemakkelijken en verwijsmogelijkheden. Ook staat er informatie over loonbeslag en levensgebeurtenissen en in de toolkit staan allerlei communicatiemiddelen. Ook zijn er veel voorbeelden 

Bron: Wijzer in geldzaken

Datum: 21 november 2022