Sadik Harchaoui

Sadik Harchaoui

Chef de Mission

‘Schulden zijn niet alleen een probleem voor de mensen zelf, maar spreiden zich als een olievlek uit. Schuldenproblematiek raakt woningcorporaties, energieleveranciers, banken en gemeenten. En het raakt werkgevers, want mensen worden letterlijk ziek van grote schulden.’

aldus Sadik Harchaoui, mede-initiatiefnemer van SchuldenlabNL en ontwikkelaar van Schuldenlab070. Sadik bedenkt en realiseert vanuit Society Impact ontkokerde concepten om urgente maatschappelijke problemen op te kunnen lossen. Hij legt de focus op innovatie, sociale impact, duurzame financiering en publiek-private samenwerking. Sadik bouwt hiermee voort op zijn jarenlange ervaring in het publieke en sociale domein, o.a. als voorzitter van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling.

Lees mijn artikelen