Onderzoek GGZ en schulden afgerond

Sadik Harchaoui | ma, 28 mrt 2022 - 17:31

In oktober 2021 organiseerde Schuldenlab070 een webinar over de integrale aanpak van GGZ & schulden. Voor dit webinar werd door Society Impact en Rebel een verkenning geschreven om de mogelijke relaties tussen deze twee vraagstukken bloot te leggen. Het webinar is vervolgens gebruikt als input om de verkenning verder te verrijken. Het (voorlopige) eindresultaat is nu te vinden op de website van Schuldenlab070. Voorlopig, omdat de verkenning uitdrukkelijk is bedoeld om een actiegerichte dialoog te starten met alle betrokken partijen met als ambitie de ontwikkeling van een pilot of een project dat kan uitgroeien tot een volgende gamechanger onder de paraplu van Schuldenlab070. Mocht dit succesvol zijn, dan kan de kennis worden overgedragen aan andere gemeenten. Het rapport is te lezen op de website van Schuldenlab070.

Schuldenlab070 is het eerste lokale SchuldenLab dat door SchuldenlabNL is opgericht. Schuldenlab070 vierde in 2021 haar 5e jubileum jaar, zie daarvoor: https://www.schuldenlab.nl/nieuws/schuldenlab070-viert-5-jarig-jubileum