Schulden aanpakken met zorggeld loont.

Sadik Harchaoui | vr, 27 jan 2023 - 10:12

Deze en nog 31 inzichten van 14 wetenschappers staan in de whitepaper 'Een gezonde samenleving voor iedereen' van Healthy Society. 

De samenleving gezonder maken en de gezondheidskloof dichten: dat lukt nooit door alleen maar mensen aan te moedigen gezonder te gaan leven. Er is een integrale aanpak nodig die het medische, het sociale, het technologische en het fysieke domein met elkaar verbindt. Het startpunt: samen met de doelgroepen hun knelpunten in kaart brengen en bedenken welke oplossingen passen bij hun leven en leefomgeving.

Dat is de gemene deler uit interviews met veertien Zuid-Hollandse wetenschappers in de handzame white paper Naar een gezonde samenleving voor iedereen die eind 2022 verscheen. Afzender is Healthy Society, een samenwerking van Leiden-Delft-Erasmus Universities en Medical Delta, met het doel beleidsmakers, bestuurders en politici te bereiken.

Verschillende vakgebieden

In de paper gaan steeds twee onderzoekers uit verschillende vakgebieden met elkaar in gesprek. Zij komen met een verrassende kijk op gezondheid en hoe die te beïnvloeden is met beleidsmaatregelen. Zo legt politicoloog Jet Bussemaker uit waarom het loont om zorggeld te gebruiken om schulden aan te pakken. Zij en ook anderen benadrukkern dat je soms heel ergens anders moet beginnen dan bij iemands leefstijl: 'Als je echt in gesprek gaat over wat mensen bezighoudt, hoor je over bestaansonzekerheid, schimmel in huizen, over een onveilige buurt en zorgen over de kinderen. Stress daarover staat gezonder leven in de weg’.

Bussemaker: ‘Ik ken huisartsen in Den Haag die een WhatsAppgroep zijn gestart met mensen uit het sociale domein, zoals schuldhulp, maatschappelijk werk en het buurthuis. Die schakelen ze in als ze niet weten waar een patiënt naartoe moet. Dat sluit aan bij het principe van krachtige basiszorg: daarin zijn zorg en het sociale domein verbonden. We moeten uit onze professionele hokjes komen, anders staan we machteloos.’

Huisartsen liggen voor de hand als spil in zo’n systeem, maar ze zijn zwaar overbelast.

Bussemaker: ‘Ja dat klopt, bij huisartsen komen veel problemen samen. Daarom is het zo belangrijk dat ook zij ontzorgd worden waar het kan. Denk aan initiatieven als welzijn op recept, wandel en kookclubs en bruggenbouwers zoals de buurtsport coach. Die laatste heb ik vijftien jaar geleden ingevoerd (als staatssecretaris van Volksgezondheid, red.). Zo’n coach en de bruggenbouwers waar we in Den Haag mee experimenteren, zijn de smeerolie tussen verkokerde organisaties.’ Van Staa: ‘Stel iemand met artrose is bij de fysiotherapeut behandeld. Dan beklijft de verbetering in de stijve, pijnlijke gewrichten vaak niet. Een buurtsportcoach kent de mogelijkheden in de wijk om in beweging te blijven en kan zo de fysiotherapeut ondersteunen.’

Hoe moeten beleidsmakers deze nieuwe aanpak en samenhang inrichten, ook financieel? Bussemaker: ‘Er wordt krankzinnig weinig uitgegeven aan preventie. De zorg kost jaarlijks zo’n 5.000 euro per persoon, daarvan gaat maar 25 euro naar preventie. Het Schuldenlab heeft laten zien dat het in Den Haag loont om zorggeld in te zetten om schulden aan te pakken. Met de stress die het wegneemt, voorkom je enorm veel somatische en psychische klachten. Vanuit de Raad Volksgezondheid en Samenleving hebben we hierover recent minister Schouten van Armoedebeleid geadviseerd.’

Lees meer in de white paper

Lees het volledige nieuwsbericht op de website van Medical Delta

Bron: Medical Delta

Datum: 27 januari 2023