Nieuws

Nieuws | 28.02.2022

Venlo biedt jongeren met schulden perspectief

“Laten we opschieten!” zei Koningin Maxima tijdens het werkbezoek Jongeren Perspectief Fonds op 9 februari jl. in Den Haag. Daar spraken zij en minister Schouten met jongeren over hun ervaringen met problematische schulden. Ook spraken zij met hulpverleners en bestuurders over wat er nodig is om andere gemeenten te interesseren voor de jongerenperspectiefaanpak. Naast Den Haag werkten onder meer de gemeenten Almere, Eindhoven en Emmen al met het JPF. 

Lees meer

Nieuws | 10.02.2022

Koningin Máxima en minister Schouten praten met jongeren over het Jongeren Perspectief Fonds

Ruim 22.000 huishoudens in de leeftijd van zestien tot vijfentwintig jaar zijn geregistreerd met problematische schulden (CBS, najaar 2020). Er zijn signalen dat het aantal jongeren met betalingsachterstanden of zelfs problematische schulden waarschijnlijk veel groter is, onder meer als  gevolg van de coronacrisis.

Lees meer

Nieuws | 24.01.2022

Koningin Máxima spreekt met minister Schouten en SchuldenlabNL

Hare Majesteit Koningin Máxima heeft dinsdag 25 januari op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag gesproken met de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, Carola Schouten over de aanpak van problematische schulden. De voorzitter van Stichting SchuldenlabNL, Gerrit Zalm, en de directeur, Sadik Harchaoui, waren ook aanwezig.  SchuldenlabNL werkt samen met publieke en private partijen aan onder meer de opschaling van effectieve schuldhulpmethoden voor kwetsbare groepen om hen schuldenzorgvrij te maken. 

Lees meer

Nieuws | 30.11.2021

SchuldenlabMVS: de lancering van een nieuw lokaal Schuldenlab!

Op 30 november 2021 werd in de Havenkerk in Schiedam in het bijzijn van koningin Máxima op een feestelijke manier het lokale SchuldenlabMVS gelanceerd. De missie? De inwoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam schuldenzorgvrij maken. 

Lees meer

Nieuws | 30.11.2021

Impactmeting Nederlandse Schuldhulproute

SchuldenlabNL heeft, in samenwerking met Deloitte, onderzocht wat de maatschappelijke impact is van het kanaal Geldfit van de Nederlandse Schuldhulproute. Uit het onderzoek blijkt dat het voorkomen en verhelpen van geldproblemen een besparing oplevert van 180 miljoen euro aan maatschappelijke kosten.

Lees meer

Nieuws | 25.10.2021

SchuldenlabNL versterkt het team met twee experts

Financiële gezondheid is een nog grotere uitdaging geworden, dat blijkt zeker ook na de crisis van het afgelopen anderhalve jaar. ‘Nederland schuldenzorgvrij’ blijft daarmee als missie van SchuldenlabNL stevig overeind staan. Publiek en private partners, hebben elkaar daarbij hard nodig.

Lees meer

Nieuws | 15.08.2021

Mkb-noodlijn in halfjaar zo'n 8000 keer gebeld: 'De nood was echt heel erg hoog' (bron NOS.nl)

Dat was de kop van het recente artikel over de speciale hulplijn voor het midden- en kleinbedrijf die sinds februari is geopend. Door de lockdown vanaf half december nam de druk op ondernemers enorm toe. Door corona waren de inkomsten bij sommigen met 80 tot 90 procent ingezakt, terwijl de kosten doorliepen.
 

Lees meer

Nieuws | 22.07.2021

0800-8115 bij geldzorgen: Werkt dat?

In september 2020 lanceerde de Nederlandse Schuldhulproute (NSR) de hulplijn 0800-8115, waar mensen met geldzorgen een anonieme en veilige plek vinden voor hun verhaal. De hulplijn was het resultaat van een samenwerking tussen de NSR, Janssen & Janssen Incasso & Gerechtsdeurwaarders en Kredietbank Nederland, die waren samengebracht door SchuldenlabNL.

Lees meer

Nieuws | 15.07.2021

Honderdste gemeente gaat collectief schuldregelen

Schuldenlab Almelo is sinds de oprichting in 2019 voortvarend aan de slag met de implementatie van beproefde methoden om de schuldenaanpak te verbeteren. Schuldenlab Almelo beproeft zelf, maar kijkt via SchuldenlabNL ook de kunst af bij andere gemeenten.

Lees meer

Nieuws | 09.07.2021

Schuldenlab070 viert 5 jarig jubileum

Afgelopen woensdag vierde Schuldenlab070 haar 5 jarige jubileum. Een mooi moment om bij stil te staan en terug te kijken. Maar er werden ook plannen gedeeld om in de toekomst nog meer doorbraken te realiseren in het schuldhulpdomein. Naast deze bijeenkomst is een prachtig magazine gemaakt waarin Schuldenlab070 terugblikt op de vele successen die zijn behaald. Oprichters komen aan het woord en ervaringsdeskundigen delen hun verhalen. De moeite waard om te lezen, dus deel en/of download het magazine hieronder.

Lees meer

Nieuws | 01.07.2021

CBS: “Aantal huishoudens met problematische schulden niet toegenomen”

Dat is de kop boven het artikel over het vandaag gelanceerde dashboard Schuldenproblematiek in Beeld' van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vanuit SchuldenlabNL zijn we voorzichtig ‘opgelucht’ te zien dat de maandelijkse instroom van huishoudens met problematische schulden in ieder geval niet lijkt toegenomen het afgelopen jaar en de uitstroom iets toeneemt. We hopen uiteraard dat dat zo blijft.

Lees meer

Nieuws | 10.06.2021

NSR en De VoorzieningenWijzer bundelen krachten om mensen met geldzorgen vroegtijdig te helpen

De Nederlandse Schuldhulproute (NSR) en de VoorzieningenWijzer werken samen om mensen met geld- en schuldzorgen in een vroeg stadium te bereiken en te helpen.

Lees meer