Saneringskredieten inzetten zonder risico

Waarborgfonds saneringskredieten

Sadik Harchaoui | di, 03 mei 2022 - 10:14

Om gemeenten te helpen bij het verstrekken van saneringskredieten werkt de NVVK al ruim een jaar aan een Landelijk Waarborgfonds Saneringskredieten. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft er inmiddels geld voor vrijgemaakt in het kader van de bestrijding van de economische gevolgen van corona. De betrokken partijen overleggen nog over de exacte vormgeving van het fonds.

Wat is een saneringskrediet?

Met saneringskredieten worden alle schuldeisers in één keer aan het begin van het traject afgelost. De schuldeisers krijgen allemaal binnen korte tijd een deel van hun vordering uitgekeerd en hoeven daarna geen contact meer te onderhouden over de schuld. Om dit te betalen sluiten klanten een krediet af dat ze in 3 jaar moeten aflossen. 

Een saneringskrediet geeft mensen met schulden sneller schuldenrust en schuldeisers en gemeenten minder administratieve rompslomp. De NVVK stimuleert gemeenten om in principe saneringskredieten in te zetten, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om dat niet te doen.

Waarom een landelijk waarborgfonds?

Gemeenten zijn soms huiverig om borg te staan voor het door een kredietbank verstrekte krediet, ook al blijkt het risico in de praktijk verwaarloosbaar: in 97% van de klanten lost het saneringskrediet af. Daarom werkt de NVVK al ruim een jaar aan de realisatie van een Landelijk Waarborgfonds Saneringskredieten. Met het geld uit dat fonds moeten gemeenten dan hun risico kunnen afdekken.

Meer informatie

Over saneringskredieten

Handboek Saneringskrediet
Factsheet Saneringskrediet & Sociale Kredietbanken Nederland 

Over het waarborgfonds

Petitie van de NVVK voor het Landelijk Waarborgfonds Saneringskrediet 
Infographic Landelijk Waarborgfonds Saneringskrediet
Brief van staatssecretaris Wiersma (SZW) aan de Tweede Kamer over het Waarborgfonds

Bron: NVVK

Datum: april 2022

Over de samenwerking tussen SchuldenlabNL en NVVK

SchuldenlabNL en NVVK werken nauw samen. Sinds het najaar van 2020 voert de NVVK de schuldhulpmethode Collectief Schuldregelen uit in samenwerking met SchuldenlabNL en VNG. Het team Collectief Schuldregelen nodigt gemeenten en schuldeisers uit om zich aan te sluiten en helpt ze om Collectief Schuldregelen in hun werkprocessen te implementeren: https://www.schuldenlab.nl/schuldhulpmethoden/collectief-schuldregelen