‘Voor schuldhulp-op-maat is geen stelselwijziging nodig, of een hoop geld.’

Sadik Harchaoui | wo, 10 feb 2021 - 12:25

‘Ruimte voor instanties, dàt is nodig om tot schuldhulp-op-maat te komen.’ Dat vertelde Eelke Blokker tijdens een digitaal werkbezoek van H.M. Koningin Máxima aan de gemeente Tilburg, op woensdag 20 januari. Bij deze gemeente is Eelke Blokker eindverantwoordelijk voor de Doorbraakmethode, één van de vijf schuldhulpmethoden die door SchuldenlabNL landelijk worden opgeschaald. Met de Doorbraakmethode worden huishoudens met problemen op verschillende gebieden door maatwerk geholpen om hun leven weer op orde te krijgen. Tijdens de online meeting kwamen direct betrokkenen aan het woord. Zij belichtten de waarde van deze innovatieve aanpak. 

Gestapelde problematiek

Tijdens de online meeting kwam onder andere een onderneemster aan het woord die na de diagnose ‘kanker’ haar leven uit de handen zag glippen. ‘Ik kon de situatie nog even oplossen door extern personeel in te huren. Op enig moment betaalde ik de boekhouder niet meer. Ik kreeg privéschulden. Van lieverlee stapelden de problemen zich op. Mijn kinderen werden onder toezicht geplaatst, ik kwam als alleenstaande moeder op straat te staan.’ Eelke Blokker noemde haar verhaal exemplarisch voor wat er in dergelijke gevallen gebeurt. ‘Elke instantie doet zijn eigen werk, maar een overall oplossing komt er niet. Met de Doorbraakmethode willen we het anders doen. Daar is geen stelselwijziging of een hoop geld voor nodig. Wat wèl nodig is, is ruimte voor instanties. Dat doen we met de Doorbraakmethode. Daarmee leveren we maatwerk door zorg te bundelen. We kijken wat nodig is en handelen daarnaar. Dat heeft hier voorrang boven kijken naar hoe de wet werkt of waar geld voor is.’

'Olifantenpaadjes'

Koningin Màxima kreeg ook de ervaringen te horen van jongerenwerker Frederique Bindels. Zo wilde zij een jonge man en zijn gehandicapte moeder helpen. ‘Ik liep tegen allerlei deelproblemen aan, die bij elkaar opgeteld elke oplossing in de weg stonden. Heb je geen huis, dan heb je geen adres, dan krijg je geen uitkering. Maar deze mensen stonden op een zwarte lijst van de woningcorporatie door een huisuitzetting van de vader. Zo kom je in anderhalf jaar nauwelijks verder.’ Dat riep bij Koningin Máxima de vraag op hoe problemen dan eerder gesignaleerd kunnen worden. En waar ligt de oplossing bij deze complexe vraagstukken? Donald Kwint, beleidsmedewerker Sociaal Domein bij de gemeente Tilburg Hij wees erop dat het vooral draait om durf. De durf om te komen tot unieke ‘olifantenpaadjes’ binnen een vraagstuk. ‘Dan wordt al snel gezegd: “Ja, maar die oplossing wil ik ook!”. Dan moeten we erkennen en communiceren dat elke situatie uniek is. Daarom heeft Tilburg een maatwerkbudget om die “olifantenpaadjes” mogelijk te maken. Je moet ook breder kijken. Want, investeren in bestaanszekerheid levert een besparing op bij bijvoorbeeld de jeugdzorg of de WMO. En we hebben data nodig. Daarmee kunnen we veel gerichter problemen eerder signaleren.

Kijk hier voor meer informatie over de Doorbraakmethode.