SchuldenLabNL 5 jaar

do, 16 nov 2023 - 15:08

Nederland Schuldenzorgvrij’: daar staat Stichting SchuldenlabNL al vijf jaar voor. Samen met organisaties uit de publieke en private sector willen we mensen met problematische schulden snel en duurzaam helpen, zodat zij weer kunnen bouwen aan hun toekomst.

SchuldenLabNL 5 jaar

Gemeenten zijn vaak het eerste aanspreekpunt voor mensen met schulden. Om te voorkomen dat gemeenten het wiel opnieuw uitvinden, schalen we al vijf jaar acht succesvolle schuldhulpmethoden op. De partners van SchuldenlabNL, o.a. rijksoverheid, gemeenten, de Belastingdienst, energiemaatschappijen, verzekeraars, woningbouwcorporaties en deurwaarderkantoren, werken samen aan het vroeg signaleren van schulden en snelle hulpverlening.

Onze erevoorzitter Koningin Máxima heeft tijdens onze jubileumbijeenkomst bij Nationale Nederlanden gesproken over de ambities. Mensen zouden door middel van verschillende spaarvormen een financiële buffer moeten kunnen opbouwen om tegenvallers op te kunnen vangen. Zowel in Nederland als in haar werk voor de Verenigde Naties pleit Koningin Máxima ervoor om financiële gezondheid als uitgangspunt te nemen voor het ontwikkelen van financiële producten, diensten en beleid, zodat deze kunnen bijdragen aan financiële veerkracht.

SchuldenLabNL 5 jaar

Hoofdgast was H.M. Koningin Máxima, naast aanwezigheid van Minister Schouten van Armoedebeleid, loco Commissaris van de Koning voor Zuid-Holland Van Leeuwen, burgemeester Van Zanen van Den Haag en veel andere vertegenwoordigers uit de publieke en de private sector. 

SchuldenLabNL 5 jaar

Pressure cookers over sparen

Voorafgaand aan het plenair programma vonden ook twee 'pressure cooker'-sessies plaats, waar de Koningin eveneens een bezoek aan bracht. Opdracht voor de sessies was om te kijken naar mogelijkheden voor verschillende spaarvormen om mensen een financiële buffer op te laten bouwen. Aan de pressure cookers over Save now, buy later en over Social Debt namen vertegenwoordigers uit zowel de publieke als de private sector deel.

Pressure cookers

Meer weten? Zie: https://www.schuldenlab.nl/nieuws/koningin-maxima-bij-jubileumbijeenkomst-vijf-jaar-schuldenlabnl