Rapport Nationale ombudsman 'Hoe eerder, hoe beter'

do, 14 mrt 2024 - 15:39

42 procent van de huishoudens in Nederland heeft weleens te maken met betalingsproblemen. Denk hierbij aan het te laat betalen van rekeningen, het ontvangen van aanmaningen, het niet kunnen betalen van de zorgverzekering en een schuld bij de belasting. Als een betalingsachterstand een problematische schuld wordt, dan vormt dat zowel een persoonlijk als maatschappelijk probleem. Vroegsignalering van het probleem kan dit grotendeels voorkomen, maar dan moeten gemeenten wel goed de signalen oppakken en burgers met problematische schulden tijdig bereiken.

De Nationale ombudsman ontvangt helaas regelmatig klachten en signalen van burgers over de toegang en kwaliteit van de gemeentelijke schuldhulpverlening en over de toegang tot inkomensvoorzieningen. De Nationale ombudsman wil de dienstverlening van de overheid aan burgers met (dreigende) problematische schulden helpen verbeteren. Dit doet de ombudsman door met dit onderzoek inzicht te geven in de praktijk van vroegsignalering bij gemeenten. En door de ervaringen van gemeenten en burgers in beeld te brengen. 

De Nationale ombudsman organiseerde op 14 september 2023 een rondetafelgesprek om samen met vertegenwoordigers van verschillende partijen die eerder bij het onderzoek waren betrokken de voorlopige uitkomsten van het onderzoek naar vroegsignalering van problematische schulden te bespreken. Sadik Harchaoui was namens SchuldenlabNL aanwezig.

De besproken uitkomsten uit het onderzoek zijn opgenomen in het rapport van ‘Hoe eerder, hoe beter’. Het rapport kunt u via de website van de Nationale ombudsman downloaden: Rapport Nationale ombudsman