CBS: “Aantal huishoudens met problematische schulden niet toegenomen”

Sadik Harchaoui | do, 01 jul 2021 - 11:05

Dat is de kop boven het artikel over het vandaag gelanceerde dashboard Schuldenproblematiek in Beeld' van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vanuit SchuldenlabNL zijn we voorzichtig ‘opgelucht’ te zien dat de maandelijkse instroom van huishoudens met problematische schulden in ieder geval niet lijkt toegenomen het afgelopen jaar en de uitstroom iets toeneemt. We hopen uiteraard dat dat zo blijft. Niet alleen zullen alle steunmaatregelen daaraan hebben bijgedragen, of bijvoorbeeld het feit dat mensen minder kosten hebben gemaakt. Zou het kunnen zijn dat alle politieke, bestuurlijke en maatschappelijke aandacht om goede aanpakken te intensiveren en te versnellen positief heeft uitgepakt? Of dat de toenemende aandacht voor opschaling van succesvolle schuldhulpmethoden, hier positief aan heeft bijdragen? Verandert eerder de samenstelling van de gehele groep en vraagt dit veel gerichtere interventies. We weten het nog niet, maar er zijn goede aanwijzingen. Een kanttekening is dat het CBS alleen de geregistreerde schulden heeft onderzocht en dat er mogelijk een tijdsvertraging speelt. Niet te vroeg juichen dus. De uitdaging met publieke en private partijen te blijven werken aan een schuldenzorgvrij Nederland blijft onverminderd groot.

Het dashboard laat de opbouw en kenmerken van de cijfers zien. Waar we het afgelopen jaar (en nog!) als SchuldenlabNL focussen op het MKB en de zelfstandigen blijk dat hard nodig. De instroom bestaat namelijk voor een groter deel uit huishoudens met een zelfstandige of een flexibel contract (ZZP).

CBS Dashboard Schuldenproblematiek

Bron: Dashboard ‘Schuldenproblematiek in beeld’ van CBS (2021)

Uiteraard is het uitblijven van een eventuele stijging door de gevolgen van COVID-19 niet genoeg. Ook de cijfers uit dit dashboard laten ook zien dat nog steeds teveel mensen kampen met problematische schulden en alle problemen, stress en zorgen van dien. Als SchuldenlabNL zetten we, samen met al onze publieke en private partners, onveranderd onze missie voort op weg naar een Schuldenzorgvrij Nederland.

 

Verdere hulp voor ondernemers

Bent u een ondernemer met geldzorgen? Doe dan de test op https://geldfit.nl/zakelijk/ en ontdek hoe u er financieel voorstaat en waar u terecht kunt voor hulp. Ook kunt u ons webinar bekijken waarin centraal staat wat private partijen zoals Geldfit Zakelijk en Over Rood doen om ondernemers te helpen.