Gemeente Amsterdam treedt toe tot Nationale Coalitie Financiële Gezondheid

do, 07 dec 2023 - 13:20

De gemeente Amsterdam is toegetreden tot de Nationale Coalitie Financiële Gezondheid (NCFG). Deze coalitie van werkgevers zet zich in voor de financiële gezondheid van hun werknemers. De gemeente Amsterdam is met 19 duizend werknemers de grootste werkgever van de stad en een van de eerste overheidsorganisaties die toetreedt tot de coalitie. Wethouder Van Buren vertegenwoordigde de gemeente vandaag tijdens de toetreding, in het bijzijn van Koningin Máxima (erevoorzitter SchuldenlabNL) en demissionair minister Carola Schouten (Armoedebeleid).
 
Wethouder Hester van Buren (Personeel & Organisatie): “Iedereen kan te maken krijgen met schulden. Toch is het een onderwerp dat gepaard gaat met schaamte. Dat moeten we doorbreken. De toetreding van de gemeente tot de Nationale Coalitie Financiële Gezondheid is hierin een belangrijke stap. Door het onderwerp bespreekbaar te maken kunnen we de financiële situatie van onze medewerkers verder verbeteren. Dat is juist nu relevant, want door de inflatie en koopkrachtcrisis zien we dat medewerkers vaker in de knel raken. Ook willen we, als grootste werkgever van de stad, met deze toetreding een goed voorbeeld geven aan andere organisaties en bedrijven in onze stad.”

Nationale Coalitie Financiële Gezondheid


De Nationale Coalitie Financiële Gezondheid is een landelijk samenwerkingsverband van bedrijven en instellingen. Sinds de oprichting, in 2022, zetten de meer dan 40 bij de coalitie aangesloten werkgevers zich in om de financiële gezondheid van hun werknemers te versterken, met als uiteindelijk doel om het aantal huishoudens dat financiele problemen heeft in 2030 te halveren. Concreet betekent dit dat aangesloten werkgevers het aantal loonbeslagen en het aantal medewerkers zonder pensioenvoorzieningen in 2030 willen halveren. Ook moet het bewustzijn over dit onderwerp in hun organisatie worden vergroot.

Vervolg


Amsterdam maakte zich ook voor de toetreding tot de coalitie al sterk voor de financiële situatie van werknemers. In 2016 is de Aanpak Schulden op de Werkvloer opgezet, waarmee sindsdien zo’n 240 medewerkers zijn geholpen met advies, budgetcoaching of een schuldhulpverleningstraject. Ook kunnen (gepensioneerde) medewerkers in financiële nood een beroep op gift of renteloze lening kunnen doen via de stichting Sociaal Voorzieningsfonds Gemeentepersoneel Amsterdam. Na de toetreding zal de gemeente een nulmeting uitvoeren om de financiële situatie van medewerkers inzichtelijk te maken, en vervolgens een actieplan maken om het bewustzijn te vergroten.