Woensdag 12 april 2023 | 09:45 – 16:30 uur Van Nelle Fabriek (locatie: de Koffiefabriek) in Rotterdam

Conferentie Aanpak geldzorgen, armoede en schulden

Ministerie van Sociale Zaken wen Werkgelegenheid | wo, 15 mrt 2023 - 15:02

Afgelopen zomer presenteerde Carola Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, de ‘Aanpak geldzorgen, armoede en schulden’ aan de Tweede Kamer. Een gezamenlijke opgave om het aantal kinderen dat opgroeit in armoede in 2025 te halveren, en om zowel het aantal mensen in armoede als het aantal mensen met problematische schulden te halveren in 2030. Inmiddels wordt er hard gewerkt met de verschillende partners om dit samen voor elkaar te krijgen.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid organiseert daarom op woensdag 12 april 2023 in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam de conferentie ‘Aanpak geldzorgen, armoede en schulden’.  

De dag heeft als doel om de huidige maatregelen en initiatieven goed te laten aansluiten op het perspectief van mensen. En om succesvolle voorbeelden te presenteren van bestaande projecten.

U kunt tijdens deze Conferentie ook kennismaken met SchuldenlabNL en onze aanpak.

Programma

09.00 – 09.45 Inloop en registratie.

09.45 – 11.30 Plenair deel over voorbeeldprojecten die mensen ondersteunen bij geldzorgen, armoede en schulden. 

11.30 – 13.30 Deelsessie ronde 1: 
in gesprek met ervaringsdeskundigen over initiatieven die voor mensen met geldzorgen het verschil kunnen maken.

13.30 – 14.30 Lunch en mogelijkheid om de inspiratiemarkt te bezoeken.

14.30 – 15.30 Deelsessie ronde 2:
Plenaire afsluiting: in gesprek met minister Carola Schouten en enkele deelnemers over hoe de verschillende initiatieven breder omarmd kunnen worden.

15.30 – 16.30 Gelegenheid om te netwerken en de inspiratiemarkt te bezoeken. Deze biedt bij uitstek de gelegenheid om met elkaar het gesprek aan te gaan over lopende projecten en daarbij aan te sluiten, nieuwe ideeën uit te wisselen en om van elkaar te leren.

Komt u ook? U bent van harte welkom. De locatie heeft een beperkte capaciteit, dus schrijf u snel in. 

Voor inschrijving klik hier
Voor een overzicht van de verschillende deelsessies klik hier.

Bron: Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid.

Datum: 15 maart 2023