Schuldenlab man

"Met de Doorbraakmethode ruim je bureaucratische barrières uit de weg zonder regels te overtreden."

Innovaties

Doorbraakmethode

Doorbraak in hulp aan multiprobleemgezinnen

De Doorbraakmethode biedt ondersteuning aan multiprobleem-huishoudens waar een teveel aan hulp en steun juist contra-productief werkt. Door dat teveel wordt de hulp niet meer begrepen. Deze methode geeft weer zicht op de uitweg, o.a. door zelfregie.

Ons land kent zo’n 100.000 gezinnen die meerdere problemen tegelijk hebben: armoede, schulden, gezondheids- en psychische problemen. Deze gezinnen krijgen van verschillende kanten hulp, met de beste bedoelingen. Maar precies bij die veelheid gaat het fout. We weten dat gezinnen vanaf de vierde hulpverlener het overzicht kwijt zijn. De hulp is versnipperd, wordt niet begrepen door de mensen die geholpen moeten en willen worden. De Doorbraakmethode herstelt de regie, door een integrale aanpak waar het gezin met o.a. schulden actief aan bijdraagt.

Samen passende doelen stellen

De cijfers zijn onthutsend: aan 1% van de Nederlandse huishoudens wordt 30% van de publieke middelen in het sociaal domein uitgegeven. Gemiddeld wordt in een multiprobleem huishouden jaarlijks € 104.000,- geïnvesteerd, met een zeer laag rendement. Dat rendement ligt zo laag omdat bij deze gezinnen ondersteuning als schuldhulpverlening geïsoleerd wordt benaderd. Er is juist maatwerk nodig op meerdere probleemgebieden. Daarom ontwikkelde het Instituut Publieke Werken de Doorbraakmethode voor het sociaal domein. Bij deze methode worden samen het probleemgezin passende (en begrepen!) doelen gesteld. Vervolgens gaan de betrokkenen er (ondersteund door professionals) in hun eigen tempo aan werken. De methode breekt dus met de traditionele ondersteuning waar die niet blijkt te werken, maar haakt aan bij wat wèl haalbaar en mogelijk is. De Doorbraakmethode leidt tot strakkere regie, helderheid en een besparing van € 15.800,- aan maatschappelijke kosten per huishouden, per jaar. Binnen de Doorbraakmethode krijgt elk ondersteund gezin een aanpak op maat. Daarbij speelt de speciaal ontwikkelde app een belangrijke rol. Daarmee kunnen ondersteunende professionals samen met hun cliënten een plan op maat maken. De app laat direct zien wat bepaalde interventies opleveren en of ze wettelijk zijn toegestaan. Dat laatste is een belangrijk element, want de Doorbraakmethode nodigt uit om alle mogelijkheden te onderzoeken. De methode gaat ervan uit dat ongelijke gevallen (en daar praten we hier zeker over) ongelijk behandeld moeten worden. Die ongelijkheid moet wel verantwoord zijn naar andere doelgroepen, en de methode geeft die kaders aan.

Op verschillende plekken ingezet 

Al op verschillende plekken in het land wordt met de Doorbraakmethode weer perspectief geboden aan multiprobleem huishoudens. Ze wordt ingezet door o.a. gemeenten, woningcorporaties en zorgverzekeraars. Voor hen zit de doorbraak in het daadwerkelijk wegwerken van bureaucratie, het bedenken en uitvoeren van onconventionele oplossingen (zoals: wel kinderopvang voor niet-werkende ouders) en het bundelen van hulp. De partijen die met de Doorbraakmethode willen werken, betalen voor de app, live hulp van casus experts voor de ondersteunende professionals en zo nodig aanvullende advies. Deze kosten liggen vele malen lager dan de behaalde besparing. En omdat niet alles om geld draait: zeker zo belangrijk is het dat probleemgezinnen hun leven weer op orde krijgen.

DBM

Impactmeting

Deze impactmeting is uitgevoerd door SchuldenlabNL, in opdracht van De Doorbraakmethode en in samenwerking met Deloitte.

De Doorbraakmethode is één van de methoden die mede dankzij de inspanningen van SchuldenLabNL is opgeschaald en daardoor een groter bereik heeft gekregen. SchuldenLabNL monitort De Doorbraakmethode om de hulp en oplossingen te verbeteren. SchuldenLabNL en De Doorbraakmethode hebben daarom de wens om de impact van De Doorbraakmethode te meten. De uitgevoerde impactmeting heeft betrekking op 2020.

Download de impactmeting

MEER WETEN?
Lees verder op de website van De Doorbraakmethode.

Gerelateerd nieuws | blogs | evenementen

Nieuws | 23.01.2024

Mag niet bestaat niet

Doorbreek defensieve routines, help mensen beter.

Lees meer