SchuldenlabMVS: de lancering van een nieuw lokaal Schuldenlab!

Sadik Harchaoui | di, 30 nov 2021 - 14:15

Op 30 november 2021 werd in de Havenkerk in Schiedam in het bijzijn van koningin Máxima op een feestelijke manier het lokale SchuldenlabMVS gelanceerd. De missie? De inwoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam schuldenzorgvrij maken. 

Tijdens de bijeenkomst kwamen verschillende partners van het lokale Schuldenlab aan het woord, maar natuurlijk allereerst de initiatiefnemers van het lab: De wethouders Duncan Ruseler van Schiedam, Sjoerd Kuiper van Maassluis, Bart de Leede van Vlaardingen en directeur Nicole van der Wekken van Stroomopwaarts. Door hen allen werd benoemd hoe trots zij zijn op de samenwerking tussen de verschillende gemeenten waardoor de krachten worden gebundeld. Ook kwam naar voren hoe belangrijk de creatieve ruimte is die het Schuldenlab biedt, mede doordat het lab niet gehinderd wordt door schotten tussen potjes. Creativiteit en ontschotting creëert de mogelijkheid om oplossingsgericht te experimenten, fouten te maken én daar met elkaar van te kunnen leren. Zo kunnen schuldenaren uit de regio in de toekomst nog beter geholpen worden.

Vervolgens deelden twee ervaringsdeskundigen hun ervaringen met de schuldhulpverlening in de gemeenten en hoe zij hun schulden uiteindelijk hebben overwonnen. Hun oproep voor SchuldenlabMVS was helder: Opleiding, werk en menswaardige hulpverlening is nodig om weer een gevoel van financiële veiligheid te krijgen.

Private partners die op het podium vertelden over hun deelname aan SchuldenlabMVS waren Marieke Kolsteeg van woningbouwvereniging Waterweg Wonen, Yolanda Tieleman van uitzendbureau Randstad, Joop le Conge van zorgverzekeraar DSW en Martine Geurts van de grote werkgever Facilicom. Allemaal hebben zij vanuit hun eigen praktijk voorbeelden gedeeld van hun klanten of medewerkers die kampen met schuldenproblematiek. Zij spraken over verschillende problemen in de regio zoals loonbeslagen, de correlatie tussen schulden en GGZ problematiek, werkloosheid onder jongeren en over huurachterstanden. Hoewel zij op eigen initiatief al veel ondernemen om deze problemen aan te pakken zijn zij unaniem enthousiast over de pubiek-private samenwerking binnen het lokale SchuldenlabMVS waarmee grotere stappen gezet kunnen worden.

Als afsluiting van de bijeenkomst onderstreepte H.M. Koningin Máxima het belang van het nieuwe lokale Schuldenlab, dat als eerste een regio van meerdere gemeenten omvat. Zij sprak haar hoop uit dat er mooie nieuwe aanpakken uit het SchuldenlabMVS voort zullen komen welke op hun beurt opgeschaald kunnen worden naar andere gemeenten. 

Met deze opdracht op zak zal het SchuldenlabMVS zich de komende periode hard gaan maken voor een schuldenzorgvrij Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Dit gaan zij doen door het (1) ontwikkelen van innovatieve manieren om schulden aan te pakken en waar nodig te voorkomen. En (2) door het implementeren van landelijk succesvolle en beproefde methoden rondom schulden en armoede in samenwerking met SchuldenlabNL. Deze implementatie heeft een vliegende start gehad: Het lokale SchuldenlabMVS is al aan de slag gegaan met De DoorbraakmethodeCollectief Schuldregelen én de Nederlandse Schuldhulproute. Van deze laatste methode, de NSR, is op 30 november ook de impactmeting verschenen welke door SchuldenlabNL in samenwerking met Deloitte is uitgevoerd. De rapporten hiervan werden uitgereikt tijdens de bijeenkomst.

Voor het vervolg van SchuldenlabMVS geldt: Iedereen mag en kan meedoen en meedenken. Bedrijven, overheden, vermogensfondsen en banken, maar ook bijvoorbeeld ondernemers, ontwerpers en onderzoekers. 

Heeft u de livestream gemist en wilt u deze graag terugkijken? Dat kan hier.

Meer lezen over deze lancering?
Kijk hier voor het volledige persbericht op de site van het Koninklijk Huis.
Of kijk hier voor de berichtgeving op de website van Stroomopwaarts.