De mensen

Gerrit Zalm

Voorzitter

“Het gaat erom dat mensen hun leven weer op de rails krijgen.”

Gerrit Zalm is natuurlijk vooral bekend als voormalig minister van Financiën en diens bekende ‘Zalm-norm’ om overheidsuitgaven in de hand te houden. Veel minder bekend is dat hij zich al meer dan tien jaar geleden met o.a. Ine Voorham inzette voor dak- en thuislozen. Nu zitten Gerrit Zalm en Ine Voorham samen in het bestuur van SchuldenLabNL om zich hard te maken voor een betere aanpak voor mensen met schulden in ons land. ‘Deze problematiek ligt me na aan het hart. Het gaat erom dat mensen hun leven weer op de rails krijgen, zichzelf kunnen redden, dat ze weer geluk in hun leven ervaren. Het is belangrijk dat mensen verlost worden van hun schulden.

Ine Voorham

Leger des Heils

“Ik wil graag met anderen zoeken hoe mensen zich volledig kunnen ontplooien.”

Vanuit een diep geloof heeft Ine Voorham er plezier in om samen met mensen op te trekken. ‘Ik wil graag met hen zoeken wat ik voor ze kan betekenen zodat ze zich kunnen ontplooien.’ Ine Voorham startte haar loopbaan als medisch analist, maar besloot op enig moment om haar leven in dienst te stellen van het Leger des Heils. Sinds 1970 is zij werkzaam als officier van het Leger des Heils. In 1997 behaalde zij haar doctoraattitel bestuurs- en organisatiewetenschap aan de Radboud Universiteit van Nijmegen en promoveerde in 2006 op een onderzoek naar sociale uitsluiting onder cliënten van het Leger des Heils onder de titel ‘Er buiten staan’.

Ingrid Thijssen

Lid

“Ik wil bijdragen aan iets dat groter is dan mijzelf.”

‘Ik ben nu in de positie om iets te doen.’ Dat zegt Ingrid Thijssen over haar functie als voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Dezelfde functie bekleedde zij eerder bij Alliander. . Zij was van 2011 tot 2014 directievoorzitter van NS Reizigers en bekleedde in de jaren daarvoor diverse directie- en managementfuncties bij de Nederlandse Spoorwegen. Ingrid Thijssen beschikt over een enorm netwerk, en de drive om dingen te veranderen die ze graag anders ziet. In haar eigen werk is dat bijvoorbeeld de energietransitie. Maar ze voelt ook de morele verplichting om als lid van het bestuur van SchuldenlabNL iets te doen aan de schuldenproblematiek waar veel mensen in ons land mee worstelen. ‘Ik wil bijdragen aan iets dat groter is dan mijzelf.

Onze partners

Gemeenten

Financiële instelling

Commerciële sector

Non-profit

Overheid