"It takes a country to solve debt"

Joost Broumels | di, 23 mrt 2021 - 19:43

Eelco Dubbeling, Directeur Nederlandse Vereniging van Banken

Dubbeling: “Ik las deze week dat een groot deel van de werkende Nederlanders onvoldoende buffer heeft om een maand te kunnen ‘overleven’ zonder baan. Dat is niet goed. Het is ontzettend belangrijk dat iedereen in Nederland financieel gezond is. Wij willen als banken daar mensen graag in helpen. Dat doen we door onze dienstverlening te richten op het financieel fit houden van mensen.”

Een zorgenvrije toekomst

Dubbeling: “We helpen mensen bij het opbouwen van een zorgenvrije toekomst. Daarvoor is het belangrijk dat partijen waar mogelijk voorkomen dat mensen in de probleemschulden komen. Probleemschulden voorkomen begint niet alleen met werken aan bewustwording, maar ook door goede voorlichting en vroeg met geld leren omgaan met bijvoorbeeld ‘Wijzer in Geldzaken’ en ‘Bank voor de klas’. We zijn ontzettend actief in de Week van het Geld door het geven van duizenden gastlessen op scholen.

Naast het voorkomen van probleemschulden, is ons doel uiteraard ook om mensen weer zo snel als mogelijk uit een situatie van betaalachterstanden te krijgen. Bijvoorbeeld door een betaalregeling te treffen, coaching aan te bieden, samen te werken met hulpinstanties en in moeilijkere situaties mee te werken aan saneringsvoorstellen van de schuldhulpverlening.”

De kracht van de verbinding: SchuldenlabNL en NSR

Veruit de meeste schulden ontstaan niet bij banken, maar ontstaan en/of worden gesignaleerd bij andere partijen. Denk aan de overheid, energiemaatschappijen, zorgverzekeraars, telefoonaanbieders, woningcorporaties, webwinkels. Maar al deze mensen zijn klant bij een bank en daar worden betaalachterstanden dan ook zichtbaar.

Dubbeling: “Wij helpen deze mensen graag. Daar zetten wij ons maximaal voor in en daarom werken we ook samen met SchuldenlabNL. Dat doen we al vanaf het begin sinds 2018. We proberen die gezamenlijkheid te betrachten die zo nodig is in de aanpak van schulden. Met hulp uiteraard van Hare Majesteit Koningin Máxima die haar convening power inzet om partijen bij elkaar te brengen en uit te dagen dit gezamenlijk te doen!”

Die gezamenlijkheid komt ook terug in de ‘straat’ die we met elkaar hebben gemaakt waar alle relevante partijen een ‘huisje’ hebben waar mensen langs kunnen gaan om een oplossing te vinden voor hun schulden: De Nederlandse Schuldhulproute. Liefst preventief, maar ook oplossend.

Dubbeling: “De kracht van de NSR is niet alleen dat de juiste weg gewezen wordt naar de passende hulp, maar ook dat alle partijen erbij aangesloten zijn. En dat is de kracht van de coalitie met SchuldenlabNL: It takes a country to solve debt, je kunt dit niet alleen.”

Achter iedere probleemschuld zit een verhaal.

Schulden op zich hoeven niet slecht te zijn. Het maakt mogelijk dat we een huis kunnen kopen en zo vermogen kunnen opbouwen. Maar probleemschulden willen we niet.

Dubbeling: “En we zijn misschien geneigd heel zakelijk naar een schuld te kijken, maar achter iedere schuld zit een verhaal en een persoon. Door SchuldenlabNL en door alle bijeenkomsten die we georganiseerd hebben, heeft SchuldenlabNL enorm geholpen om die menskant zichtbaar te maken. De ellende, de oplossing, de emotie maar ook de trots om de schaamte te overwinnen, die blijft eenieder bij en is erg indrukwekkend.

De uitdagingen

De werkwijze van SchuldenlabNL kenmerkt zich door het organiseren van publiek-private samenwerking en het opschalen van reeds beproefde initiatieven. De uitdaging de komende tijd zit vooral in het aansluiten van zoveel mogelijk partijen en het ‘schalen’.

Dubbeling: “En dat laatste is best spannend. We willen dit natuurlijk in heel Nederland gaan doen, in alle gemeenten, maar daar zijn we nog niet. We willen steeds verder verdiepen, vergroten, verbreden, verbeteren. En dat is een kwestie van een jarenlange aanpak, daar zijn we nog lang niet, maar we weten dat het kan. Banken zien het echt als hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om klanten die om wat voor reden dan ook in de financiële nood komen of dreigen te komen waar mogelijk te helpen en weer financieel gezond te maken.”