Koningin Máxima bij conferentie over financiële gezondheid werknemers bedrijfsleven

Sadik Harchaoui | di, 17 mei 2022 - 16:35

Hare Majesteit Koningin Máxima neemt donderdag 23 juni bij Deloitte in Rotterdam deel aan een conferentie over het belang van financiële gezondheid van werknemers in het bedrijfsleven. Tijdens de bijeenkomst wordt een landelijk platform gelanceerd waarin bestuurders van bedrijven zich committeren aan het meten en verbeteren van financiële gezondheid van hun medewerkers. De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, Carola Schouten, is ook aanwezig.

Volgens recent onderzoek van SchuldenlabNL, Deloitte en VNO-NCW, organisatoren van de conferentie, heeft de helft van de huishoudens met geregistreerde schulden een kostwinner die bij een bedrijf werkt. De arbeidsproductiviteit van werknemers met schulden is vaak lager door hoger ziekteverzuim, stress en een slechtere mentale en fysieke gezondheid. Dit heeft niet alleen impact op het bedrijf, maar ook op de samenleving. Het is voor het eerst dat bestuurders van bedrijven bij elkaar komen om over dit onderwerp te praten.
 
Koningin Máxima gaat in een toespraak onder meer in op hoe bedrijven het platform kunnen gebruiken voor het delen van kennis en ervaring om medewerkers met financiële problemen te helpen en bij te dragen aan hun financiële gezondheid. Verder presenteren Deloitte en Schuldenlab de resultaten van een onderzoek onder werkgevers naar de gevolgen van schuldenproblematiek onder hun werknemers. In een podiumgesprek gaan enkele bestuurders in op het thema financiële gezondheid binnen hun organisatie. 
 
Stichting SchuldenlabNL is opgericht in 2018 als een samenwerkingsverband tussen publieke en private partijen. Het heeft als doel om Nederland schuldenzorgvrij te maken. Koningin Máxima is erevoorzitter van SchuldenlabNL.

Accreditatie voor pers tot uiterlijk vrijdag 3 juni, 12.00 uur per e-mail via info@schuldenlab.nl onder vermelding van naam, medium en functie. Bij grote mediabelangstelling kan er een beperking worden ingesteld. Media ontvangen na sluiting van de accreditatie een persprogramma met nadere informatie.

Bron: RIVD
Datum: 16/05/2022