Haags Hoog eventlocatie

WEBINAR: Private partijen maken zich sterk voor schuldenzorgvrije ondernemers

-
Locatie

Haags Hoog
Televisiestraat 2
6e verdieping
2525KD Den Haag
Nederland

Webinar

Aanleiding

De Nederlandse economie wordt hard getroffen als gevolg van COVID-19. De schuldenlast voor bedrijven en de problematische schulden van ondernemers nemen toe. Bestaande of beginnende financiële problemen worden vaak te laat gesignaleerd. Ondernemers melden zich te laat, en als ze dat doen, komen ze terecht in een complex en te versnipperd schuldhulplandschap. Tegelijkertijd zullen binnenkort de inkomensondersteunde maatregelen van de overheid en de diverse coulance regelingen aflopen. Des te urgenter om juist nu aan de bel te trekken. Er is veel hulp beschikbaar, maar het is lastig het juiste loket te vinden voor ondernemers.

Daarom organiseerden we op 21 januari 2021 het goed bezochte webinar “Samen sterk voor een schuldenzorgvrij Nederland” waarin SchuldenlabNL in samenwerking met onder meer Achmea, Univé, MKB Nederland, InRetail, de Kamer van Koophandel en vele anderen de gevolgen van de coronacrisis voor ondernemers agendeerden. Als fundament hiervoor gebruikten we het door Deloitte opgestelde COVID-19 MKB rapport. Een week daarna organiseerden we in samenwerking met RTLZ een speciaal webinar gericht op het beantwoorden van vragen van ondernemers.

Webinar 11 mei

Om op het thema te blijven agenderen, organiseren we op dinsdag 11 mei het webinar “Private partijen maken zich sterk voor schuldenzorgvrije ondernemers”. Centraal hierin staat wat private partijen zoals Aegon, Over Rood en Nationale-Nederlanden kunnen doen om ondernemers te helpen. Vanuit Haags Hoog, met een uniek uitzicht op Den Haag wordt het webinar uitgezonden van 14:30 tot 15:30 uur via een YouTube livestream.