Samen tegen armoede begint bij de eerste 1000 dagen

ma, 26 jun 2023 - 08:19

Op maandag 19 juni nam SchuldenlabNL deel aan de conferentie Kansrijke Start 2023 met als thema "Samen tegen armoede begint bij de eerste 1000 dagen". De lezingen en verhalen van professionals benadrukten dat de eerste 1000 dagen van een kind bepalend zijn voor de rest van hun leven.

Het werd duidelijk dat wanneer een kind in deze eerste 1000 dagen opgroeit in stress en schaarste, dit effect heeft op hun opleiding en toekomstige loopbaan. Om de cyclus van generatie-armoede te doorbreken, is het noodzakelijk om te investeren in deze cruciale 1000 dagen, ook op maatschappelijk niveau.

Marjolein Moerman - PvdA-politica en wethouder van Amsterdam en vanuit die rol verantwoordelijk voor de portefeuilles Onderwijs, Jeugd(zorg), Armoede en Schuldhulpverlening - benadrukte dat dit een fundamenteel collectief probleem is dat niet door individuen kan worden opgelost. SchuldenlabNL ondersteunt deze gedachte en was aanwezig op de conferentie, samen met De Voorzieningenwijzer en Geldfit. Het vereist immers de inzet van het hele land om schulden aan te pakken.

De conferentie vond plaats in 's-Hertogenbosch en werd georganiseerd door het landelijke actieprogramma Kansrijke Start, onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Naast SchuldenlabNL waren er andere organisaties aanwezig op de informatiemarkt, zoals Divosa, Pharos, Trimbos, NCJ, Buurtgezinnen en Jeugdzorg. De conferentie had verschillende sprekers, waaronder Tessa Roseboom, Bastiaan Ravesteijn en Tim S'Jongers.

Samen Tegen Armoede

Tessa Roseboom is hoogleraar Vroege Ontwikkeling en Gezondheid aan de Universiteit van Amsterdam (AMC-UVA). Tijdens de conferentie legde zij uit hoe snel de hersenen zich ontwikkelen gedurende de eerste 1000 dagen van een kind. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die opgroeien in een stressvrije en taalrijke omgeving gemiddeld 1100 woorden kennen, terwijl kinderen die opgroeien in een stressvolle omgeving met minder taalrijke gezinnen slechts 500 woorden kennen. Dit gebrek aan woordenschat belemmert de communicatievaardigheden van kinderen en veroorzaakt op zijn beurt extra stress. Deze kinderen hebben daardoor een achterstand op zowel mentaal als fysiek gebied, en het criminaliteitsniveau onder hen is hoger.

Bastiaan Ravesteijn, universitair docent aan de Erasmus Universiteit, benadrukte dat opgroeien in stress en armoede langetermijneffecten heeft op de toekomst van kinderen. Dit houdt de cyclus van armoede in stand, waarbij de volgende generatie ook met dezelfde problemen te maken krijgt.

Tim S'Jongers benadrukte dat beleidsmakers vaak onvoldoende bekend zijn met het referentiekader en de behoeften van de doelgroep. Maatschappelijke problemen worden pas als urgent beschouwd wanneer ze ook de gemiddelde inkomensgroep beginnen te treffen. Hij pleitte ervoor om de mensen, hun referentiekader en hun behoeften daadwerkelijk te leren kennen, zodat het beleid daarop gericht kan worden en effectiever kan zijn.

SchuldenlabNL heeft als doel een financieel gezond en schuldenvrij Nederland te bevorderen, en richt zich daarbij ook op (jonge) ouders. Aygúl Keskin en Elsbeth van Oudenaren waren namens SchuldenlabNL aanwezig op de conferentie om samenwerking te zoeken en onze bewezen effectieve schuldhulpmethoden toe te lichten. SchuldenlabNL streeft ernaar te voorkomen dat er voor specifieke doelgroepen nieuwe initiatieven worden ontwikkeld, omdat gefragmenteerde inzet tijdrovend en kostbaar kan zijn.