Donderdag 22 juni 2023

Dag van de Publieke Dienstverlening

di, 16 mei 2023 - 16:51

De tweede editie van de Dag van Publieke Dienstverlening vindt plaats op donderdag 22 juni. Het thema van de dag is ‘Samen werken aan vereenvoudiging’.

Een brede groep vertegenwoordigers uit politiek, beleid, uitvoering, bedrijfsleven en de samenleving gaat met elkaar in gesprek over goede voorbeelden en knelpunten. Waarbij wordt voortgebouwd op de Staat van de Uitvoering 2023. Wat is er concreet nodig en mogelijk om te verbeteren?

Ook vinden er op deze dag verschillende sessies plaats op locaties in en om Den Haag. Aan deze sessies nemen ook Kamerleden deel. Het is de bedoeling om te illustreren waar voor de desbetreffende organisatie en de betrokken burgers en ondernemers complexiteit speelt, tot welke problemen dat leidt en waar wensen en mogelijkheden liggen voor vereenvoudiging. De sessies bieden zo de gelegenheid om belangrijke knelpunten vanuit de uitvoering aan de orde te stellen, vooral die waarvoor samenwerking met anderen (beleid, politiek) nodig is om ze op te lossen. Een bezoekende groep zal circa 30-50 personen groot zijn.

SchuldenlabNL organiseert op 22 juni ook een middagsessie over het Tijdelijk Noodfonds Energie.

Tijdelijk Noodfonds Energie: het resultaat van drie maanden keihard werken!

Eén op de drie gezinnen dreigde tweede helft vorig jaar binnen enkele maanden financieel in de knel door de extreme stijging van de gas- en stroomprijs. Hiervoor is snel een pakket van generieke maatregelen samengesteld. Niet doelgroepspecifiek en daarmee op termijn financieel onhoudbaar.

In die zeer korte termijn is door maatschappelijke organisaties als SchuldenlabNL,  energieleveranciers en het ministerie van SZW de handschoen opgepakt om een voorziening in te richten specifiek voor huishoudens met een hoge energierekening en een laag inkomen of laag middeninkomen: Het Tijdelijk Noodfonds Energie! Een Fonds dat bestaat om te helpen voorkomen dat mensen energieschulden opbouwen.

Het Noodfonds energie is een heel mooi voorbeeld van hoe binnen een termijn van 3(!) maanden heel gerichte ondersteuning is opgezet voor die huishoudens die het het hardst nodig hebben. Inmiddels loopt het aantal aanvragen richting de 150.000. Tegelijkertijd met dit succes moesten veel technische, organisatorische en juridische obstakels worden overwonnen, waarbij ministeries, uitvoeringsorganisaties en toezichthoudende organisaties ook een rol van betekenis speelden.

We nemen u graag mee in dit succesverhaal van de afgelopen maanden! Maar vooral bespreken we graag met u de dilemma’s en de obstakels waar een publiek private samenwerking als deze tegen aan loopt.

Meer informatie

Bron: Werk aan uitvoering

Datum: 16 mei