Bereidheid van werkgevers om te helpen is groot, 58 procent ziet dit zelfs als hun verantwoordelijkheid

80 procent werkgevers heeft te maken met medewerkers met financiële problemen

Sadik Harchaoui | vr, 24 jun 2022 - 09:47

Vier op de vijf werkgevers (80 procent) heeft  te maken met medewerkers die financiële problemen hebben, waarvan 12 procent vaak. De bereidheid van werkgevers om hun medewerkers te helpen is groot, maar ze zijn vaak pas in een laat stadium van de problemen op de hoogte. In de meeste gevallen (62 procent) is dat als er loonbeslag wordt gelegd. Ook ervaren werkgevers de nodige knelpunten, bijvoorbeeld op het gebied van privacy. Dit blijkt uit onderzoek van Deloitte, in samenwerking met SchuldenlabNL en VNO-NCW , naar de rol van werkgevers bij de financiële gezondheid van medewerkers. Dit onderzoek toont aan dat de schuldenproblematiek op de werkvloer in Nederland omvangrijk is en in alle sectoren speelt. De hoge inflatie bemoeilijkt het terugdringen van de schulden en zal de problematiek alleen maar vergroten. 

De resultaten van het onderzoek zijn op donderdag 23 juni jl. gepresenteerd tijdens een conferentie over het belang van financiële gezondheid van werknemers. De conferentie werd georganiseerd door Deloitte, SchuldenlabNL en VNO-NCW in aanwezigheid van Hare Majesteit Koningin Máxima, erevoorzitter van SchuldenlabNL en Carola Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen.  

Hare Majesteit Koningin Máxima, erevoorzitter SchuldenlabNL, heeft een toespraak gehouden waarin zij de nadruk legde op het belang van samenwerking tussen werkgevers om schuldenproblematiek terug te dringen. Hierover ging zij in gesprek met Dan Schulman, CEO van PayPal (via videoverbinding). 

maxima
  

De drie organiserende partijen hebben tijdens de conferentie ook bekendgemaakt dat zij samenwerken aan een nationale coalitie ‘Financiële gezondheid’.  

Werkgevers zien impact van schulden

85 procent van de werkgevers erkent de negatieve impact van schulden binnen hun organisaties, zowel op de mensen die het treft als op de bedrijven zelf. Medewerkers met financiële problemen hebben vaker een slechtere mentale en fysieke gezondheid, spanningen in relaties en hun deelname aan sociale activiteiten neemt af. Schuldenproblematiek van werknemers leidt tot lagere arbeidsproductiviteit, hoger ziekteverzuim en minder betrokkenheid.  

Bereidheid van werkgevers om te helpen is groot 

De wil onder werkgevers om hun medewerkers te helpen is groot (79 procent). Meer dan de helft van de werkgevers (58 procent) ziet dit zelfs als hun verantwoordelijkheid. Dit vertaalt zich in een breed scala aan initiatieven op het gebied van preventie, signalering, ondersteuning en nazorg. Van de ondervraagde werkgevers onderneemt 48 procent initiatieven in de volledige keten van preventie tot en met nazorg: van het vergoeden van studiekosten en het bespreekbaar maken van schuldenproblematiek tot verwijzing naar externe hulpverlening.  

Werkgevers willen (nog) meer doen, maar ervaren knelpunten

De helft van de werkgevers vindt dat ze voldoende doet, maar 90 procent staat open om (nog) meer te doen voor hun werknemers. Werkgevers kampen daarbij wel met knelpunten. Over het algemeen wordt privacy / AVG-wetgeving als grootste knelpunt ervaren (47 procent). Voor kleine organisaties in het bijzonder worden de kosten voor de werkgever genoemd als grootste knelpunt. 

Samen werken aan een financieel gezond Nederland

De resultaten van het onderzoek benadrukken de urgentie om schuldenproblematiek in Nederland aan te pakken en dat ook werkgevers hier een belangrijke rol in hebben én ook in willen spelen, aldus Deloitte, SchuldenlabNL en VNO-NCW. Een probleem daarbij is nu dat werkgevers vaak pas in een (te) laat stadium van de financiële zorgen van hun medewerkers op de hoogte zijn. Het rapport biedt handvatten voor oplossingen voor werkgevers waaronder: 

  • Definieer financiële gezondheid en maak het onderdeel van de cultuur en identiteit van de organisatie 
  • Verlaag de drempels. Maak het bespreekbaar, onderken, benoem, vraag naar en adresseer de financiële gezondheid van werknemers en de zelfstandigen die worden ingehuurd 
  • Ga in gesprek met externe schuldhulpverleners om te ontdekken wat u kunt doen om de financiële gezondheid van uw werknemers te verbeteren  
  • Zet in om financiële gezondheid breed op de agenda te krijgen en communiceer de urgentie en het belang en breng de maatschappij in beweging 
  • Deel best practices met andere organisaties. Start initiatieven samen en schaal ze ook samen op