Veel huishoudens zoeken steun bij Noodfonds: 135.000 aanvragen ingediend

di, 05 mrt 2024 - 13:35

Sinds de heropening van het Tijdelijk Noodfonds Energie eind januari, hebben tot nu toe 135.000 huishoudens een aanvraag ingediend voor steun bij het verlagen van hun energierekening gedurende 6 maanden.Vorig jaar hebben in totaal 83.000 huishoudens steun aangevraagd bij het Noodfonds.

85% van de aanvragen wordt gedaan door huishoudens met een inkomen onder 130% van het sociaal minimum. De gemiddelde steun voor een huishouden bedraagt dit jaar 600 euro. Van de 135.000 aanvragen zijn er ondertussen 55.000 goedgekeurd en 32.000 zijn nog in behandeling.

Sluiting

Sluiting van het Noodfonds hangt nauw samen met de beschikbaarheid van de financiële middelen: “Op basis van de huidige situatie verwachten wij tot medio maart open te blijven.” zegt een woordvoerder van het Noodfonds.

Eerder is er naast de initiële 60 miljoen euro, 24 miljoen extra beschikbaar gemaakt door de Rijksoverheid en energieleveranciers, vanwege de grote hoeveelheid aanvragen die het Noodfonds ontving na heropening.

Start Tijdelijk Noodfonds Energie in 2023

SchuldenlabNL stond samen met Eneco, Essent, Greenchoice, Vattenfall, de Nederlandse NSR (Nederlandse Schuldhulproute) en de Rijksoverheid aan de wieg van het Tijdelijk Noodfonds Energie. Het Tijdelijk Noodfonds Energie is gelanceerd op 7 februari 2023. Energieleveranciers Budget Energie, Eneco, ENGIE, Essent, Greenchoice, Innova, Pure Energie, Vattenfall en Vrij op Naam, en de Rijksoverheid hebben voor komend jaar steun toegezegd aan het fonds met een totale bijdrage van 60 miljoen euro. 

Schriftelijke reactie Tijdelijk Noodfonds Energie op uitzending Radar

Het Tijdelijk Noodfonds Energie, gesteund door de Rijksoverheid en de energieleveranciers, is opgezet om huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening te helpen. Vorig jaar zijn 50.000 huishoudens ondersteund met een totale steun van ruim 43 miljoen euro.  

Het Rijk en energieleveranciers hebben de Stichting Noodfonds Energie eind augustus 2023 gevraagd om deze winter voor de tweede keer open te gaan. Ondanks de korte voorbereidingstijd is hard gewerkt aan het verbeteren van de digitale toegankelijkheid en het bereiken van de meest kwetsbare groepen via samenwerkingen met diverse hulporganisaties. Het Tijdelijk Noodfonds Energie heeft daarnaast diverse webinars georganiseerd voor onder andere bewindvoerders en het sociaal domein om hen bij te kunnen staan in het toeleiden van hun achterban naar het Noodfonds. Dat heeft geresulteerd in een simpelere aanvraag met minder stappen. Intussen staan we al op 135.000 aanvragen.

De discussie over machtigingen en DigiD-vereisten is bekend. Hierover is ook met het ministerie gesproken. Dit jaar is het niet gelukt om het mogelijk te maken om zonder DigiD een aanvraag te doen, vanwege een gebrek aan tijd en middelen. Om mensen die niet digitaal vaardig zijn toch te kunnen helpen, hebben we de samenwerking opgezocht met verschillende hulporganisaties en kunnen huishoudens contact opnemen met onze telefonische hulplijn en tevens hulp krijgen aan de keukentafel. Zo zijn er ook bewindvoerders die een aanvraag indienen voor huishoudens.

De sluitingsdatum van het Tijdelijk Noodfonds Energie is afhankelijk van de beschikbare middelen en de mate waarin daar een beroep op wordt gedaan. Medio februari zijn er vanuit de energieleveranciers en het Rijk extra middelen beschikbaar gekomen waardoor het totaal nu op 84 miljoen staat. Op basis van de huidige situatie verwacht het Tijdelijk Noodfonds Energie tot medio maart open te blijven.  

Het doel is om zoveel mogelijk huishoudens te helpen. Het Tijdelijk Noodfonds Energie heeft meermaals aangegeven bij het Rijk dat zij bereid zijn om onze ervaringen en verantwoordelijkheden in de toekomst over te dragen aan de Rijksoverheid, zodat huishoudens structureel geholpen kunnen worden bij energiearmoede.