Sociaal incasseren als dé norm voor incassobeleid

di, 02 jul 2024 - 09:32

Als alle schuldeisers in Nederland per direct volledig zouden overgaan tot een sociaal incassobeleid, dan zou dat op jaarbasis €260 tot €390 miljoen aan maatschappelijke meerwaarde opleveren. Individuele klanten en burgers raken bovendien minder verstrikt in schulden en ervaren minder gezondheidsproblemen, zoals stress.

Dit blijkt uit een vandaag gepresenteerd rapport van Rebel Group in opdracht van Stichting SchuldenlabNL en de Nederlandse Vereniging van Banken over sociaal incasseren. Sociaal incasseren levert voor schuldeisers en de samenleving een hoog rendement op, maar nog lang niet alle partijen hebben deze werkwijze omarmd.

Meerwaarde voor maatschappij en schuldeisers

Sociaal incasseren kenmerkt zich onder meer door vroegtijdig en persoonlijk contact met klanten, betalingsregelingen op maat, het zo laag mogelijk houden van incassokosten en het doorverwijzen van mensen in een kwetsbare positie naar de juiste ondersteuning. De aanpak voorkomt dat kleine betalingsachterstanden escaleren tot (problematische) schulden, een situatie waar momenteel volgens het CBS meer dan een half miljoen huishoudens mee te maken hebben. 

Voor de samenleving zit de waarde bijvoorbeeld in minder trajecten van schuldhulp, lagere gerechtelijke kosten, maar ook in hogere arbeidsproductiviteit en het voorkomen van zorgkosten. Voor schuldeisers biedt sociaal incasseren aanzienlijke voordelen, zoals minder afschrijvingen op vorderingen, beter klantbehoud, een hogere ESG-rating en een verbeterd imago. Hoe meer bedrijven, organisaties en overheden meedoen, hoe meer de voordelen toenemen.

Sociaal incasseren tot norm verheffen 

Hoewel de voordelen duidelijk zijn, wordt sociaal incasseren nog niet breed toegepast. Het rapport identificeert diverse belemmeringen, zoals het gebrek aan inzicht in de totale schuldenlast van klanten en de achterblijvende rol van de overheid als grootste schuldeiser. Tegelijkertijd zijn er al veel initiatieven van publieke en private partijen om sociaal incasseren te versnellen. Om de versnippering tegen te gaan, de samenwerking te verbeteren en een sociaal incassoproces tot gemeenschappelijke norm te maken, wordt door SchuldenlabNL en de NVB gewerkt aan een convenant, met daarin onder meer de normstelling, dat eind augustus het licht zal zien. 

Het rapport is vandaag - dinsdag 2 juli – gepresenteerd tijdens de Actiebijeenkomst van de Nationale Coalitie Financiële Gezondheid (NCFG), een samenwerkingsverband van ruim vijftig bedrijven en overheidsorganisaties die zich inzetten voor de financiële gezondheid van hun werknemers en klanten.

Download

Rapport Maatschappelijk Rendement Sociaal Incasseren

Meer informatie? 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: SchuldenlabNL, Maaike van Zuilen, maaike@schuldenlab.nl