SchuldenlabNL versterkt het team met twee experts

Sadik Harchaoui | ma, 25 okt 2021 - 15:28

Financiële gezondheid is een nog grotere uitdaging geworden, dat blijkt zeker ook na de crisis van het afgelopen anderhalve jaar. ‘Nederland schuldenzorgvrij’ blijft daarmee als missie van SchuldenlabNL stevig overeind staan. Publiek en private partners, hebben elkaar daarbij hard nodig.

Bijvoorbeeld in het ondersteunen van MKB’ers en ZZPérs in bepaalde branches die een flinke klap hebben gekregen. Of bij doelgroepen als boeren en vrouwen in de vrouwenopvang.  Maar ook bij burgers met psychische problematiek en financiële zorgen waardoor focus op behandeling minder goed lukt. Om daarin met volle kracht vooruit te komen hebben we ons team uitgebreid met twee collega's met veel ervaring in het publieke domein, en specifiek: armoede en schulden.

Berdien brengt, met haar ervaring bij de Gemeente Utrecht, het gemeentelijk perspectief mee. Ze heeft ruime ervaring met het samenbrengen van publiek en private partijen rondom (het voorkomen van) schulden, o.a. rondom thema’s als financiële educatie, schulden op de werkvloer, en MKB-ers getroffen door de impact van corona. Berdien gaat in het team in de aankomende tijd aan de slag met het verder brengen van bestaande pilots en projecten van SchuldenlabNL, en het bouwen van nieuwe allianties rondom de genoemde doelgroepen

‘Het thema schulden laat me niet los, omdat ik geloof dat iedereen recht heeft op bestaanszekerheid. De eindjes aan elkaar knopen, en bang zijn voor de post, dat staat bouwen aan je toekomst en genieten van het leven in de weg. Ik zet me daarom graag in om hier, samen met publieke én private partners, oplossingen voor te creëren die positief bijdragen aan het dagelijks leven van mensen, en bijdragen aan hun toekomstperspectief’

Aygul heeft aan de wieg gestaan van de oprichting van Schuldenlab070, het eerste lokale SchuldenLab wat dit jaar 5 jaar bestaat. Ze kent het sociaal domein op haar duimpje. Met 20 jaar ervaring bij de Gemeente Den Haag in verschillende rollen is geen maatschappelijk vraagstuk haar onbekend; zij ziet snel dwarsverbanden en schuwt niet van onconventionele oplossingen. In het team zal zij o.a. starten met het agenderen van nieuwe thema's, en bij elkaar brengen van partners voor het formuleren van doorbraken in de aanpak van schulden! 

‘Ik heb mijn hart verloren aan maatschappelijke vraagstukken binnen het Sociaal domein. Mijn ideaal is een samenleving waar iedereen gelijke kansen gelijke kansen krijgt om bestaanszekerheid te hebben. Hiervoor zet ik mij graag voor in. Krachtenbundeling van diverse partijen in de samenleving is hiervoor een voorwaarde. Als netwerker pur sang, ligt mijn kracht in het verbinden van partijen, waarbij ik mezelf en anderen voortdurend uitdaag om te komen tot vernieuwende en duurzame resultaten. Ik heb ontzettend veel zin om met alle (potentiële-) partners elkaar uit te dagen hoe we samen doorbraken kunnen generen en impact kunnen maken waardoor veel mensen weer stappen verder komen in hun leven’.

Wij heten Berdien & Aygul van harte welkom in het team. Benieuwd naar wat zij doen of graag kennismaken?

Berdien@schuldenlab.nl
Aygul@schuldenlab.nl