Koningin Máxima spreekt bij 13e European Financial Services Round Table

wo, 08 mrt 2023 - 14:39

Hare Majesteit Koningin Máxima spreekt donderdagavond 30 maart in Brussel bij de 13e European Financial Services Round Table (EFR) voor bestuurders en voorzitters van Raden van Bestuur van Europese banken, verzekeringsmaatschappijen en Europese beleidsmakers over financiële gezondheid. Dit is een terugkerend thema in het werk van Koningin Máxima als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA) en als erevoorzitter van stichting SchuldenlabNL en platform Wijzer in geldzaken.

Koningin Máxima houdt bij de besloten bijeenkomst een inleiding over de relatie tussen financiële gezondheid en financiële diensten. Aansluitend neemt zij deel aan een panelgesprek met Steven van Rijswijk, voorzitter Raad van Bestuur van ING en David Cole, voorzitter Raad van Commissarissen van de NN Group. ING is samen met Deloitte en SchuldenlabNL een van de initiatiefnemers van de Nationale Coalitie Financiële Gezondheid (NCFG) die in november vorig jaar gelanceerd werd. De NN Group maakt deel uit van de zogenaamde koplopergroep van de coalitie. De NCFG is een samenwerkingsverband van bedrijven en organisaties die zich inzetten voor de financiële gezondheid van hun werknemers.

Om inzicht te krijgen in wat het begrip financiële gezondheid inhoudt en hoe dit gemeten kan worden presenteerde de UNSGSA-Financial Health Working Group in 2021 twee beleidsnota’s. De werkgroep gaf de volgende definitie: “Financiële gezondheid verwijst naar de mate waarin een huishouden controle heeft over de dagelijkse inkomsten en uitgaven, veerkracht heeft om financiële tegenslagen op te kunnen vangen, in staat is om financiële doelen te bereiken en vertrouwen heeft in de financiële toekomst”. In het rapport staan ook indicatoren om financiële gezondheid te meten. Dit is belangrijk voor zowel beleidsvorming als het ontwikkelen van financiële diensten die bijdragen aan financiële gezondheid, bijvoorbeeld spaarproducten voor het opbouwen van een buffer, verzekeringen om mensen te beschermen en leningen om te kunnen investeren in een bedrijf of een studie.

Financiële gezondheid is relevant in zowel ontwikkelde landen, als landen in ontwikkeling. Uit diverse onderzoeken blijkt dat armoede, geldzorgen en schulden negatieve invloed hebben op de fysieke en mentale gezondheid van mensen. In ontwikkelde landen richt financiële gezondheid zich onder meer op het voorkomen van schulden, schuldhulpverlening en het opbouwen van een financiële buffer. In ontwikkelingslanden ligt de focus op goede en betaalbare toegang tot en veilig gebruik van financiële diensten om mensen met een laag inkomen meer kansen te geven op economische ontwikkeling en om hen weerbaar te maken tegen financiële tegenvallers. Koningin Máxima zet zich sinds 2009 als UNSGSA in voor financiële inclusie.

De EFR draagt bij aan het openbare debat over financiële dienstverlening en financiële stabiliteit. Daarnaast richt de EFR zich op het weerbaar maken van financiële systemen op basis van de ervaringen met de financiële crisis. Op de agenda staan onder meer de ontwikkelingen van de G20, regulering en toezicht consumentenbescherming en integratie van pensioenen in Europa.

Bron: Het Koninklijk Huis

Datum: 8 maart 2023