Koningin Máxima brengt werkbezoek aan boerderij in Lettele voor schuldhulpverlening

Sadik Harchaoui | do, 03 jun 2021 - 22:00

Hare Majesteit Koningin Máxima bracht donderdag 3 juni een werkbezoek aan de melkveehouderij van de familie Ten Have in Lettele, gemeente Deventer. Het boerenbedrijf is in een schuldpositie geraakt omdat een investering in een nieuwe koeienstal niet goed uitpakte. Koningin Máxima sprak met de familie, andere betrokkenen en bestuurders over de oorzaken van schuldenproblematiek op het platteland, de inzet van schuldhulporganisaties en het belang van financiële gezondheid.  
 

Koningin Máxima kreeg na aankomst bij de melkveehouderij een korte rondleiding over het erf en uitleg over de situatie. Door faillissement van de aannemer kon de geplande uitbreiding van de stallen niet doorgaan en kwam het bedrijf in financiële problemen. Volgens NIBUD lopen ruim 1,4 miljoen huishoudens risico op problematische schulden. Deloitte en SchuldenlabNL verwachten dat dit door de effecten van de coronacrisis stijgt naar ruim 2 miljoen. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat 36% van de boeren ondanks inkomenssteun geen bruto inkomen boven het wettelijk minimumloon kan genereren uit het boerenbedrijf. Ook blijkt dat boeren niet of nauwelijks een beroep doen op schuldhulporganisaties wegens het taboe wat er rust op dit thema. Bij dit gesprek sloten ook een agrarisch coach, een bestuurslid van LTO-Salland en de contactpersoon Buitengebied gemeente Raalte aanwezig.

Oorzaken financiële problemen

Verder ging Hare Majesteit Koningin Máxima in gesprek met bestuurders uit de regio over de specifieke oorzaken van financiële problemen onder boeren en daaruit voortvloeiende mentale problematiek. Zo staat de winstgevendheid van boeren onder druk door lage prijzen en hoge kosten. Kleinere boerenbedrijven kunnen hierdoor een deel van hun eigen arbeids- en kapitaalkosten niet meer dekken. De combinatie van hoge werkdruk, grote financiële risico’s en een slecht imago leidt tot psychosociale problemen bij boeren. Koningin Máxima sprak met de wethouders van de gemeenten Raalte en Deventer, de directievoorzitter van de Rabobank Salland en de algemeen voorzitter van LTO Noord over de stand van zaken en mogelijke oplossingen. Namens SchuldenlabNL was een bestuurslid aanwezig.

Koningin Máxima was ook aanwezig bij de oprichting van SchuldenlabNL, de lancering van het lokale Schuldenlab Almelo, de Nederlandse Schuldhulproute in ’s-Hertogenbosch en de werkconferentie van SchuldenlabNL. Zij brengt regelmatig (digitale) werkbezoeken in dit kader. In het najaar van 2020 ontving zij op Paleis Noordeinde een groep betrokkenen bij het pact ‘Naar een schuldenzorgvrij Nederland’.