Kabinet stelt 200 miljoen euro beschikbaar voor leningen aan MKB

Sadik Harchaoui | di, 25 mei 2021 - 14:00

MKB-bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis kunnen de aankomende drie jaar in aanmerking komen voor een lening van maximaal 100.000 euro, onder gunstige voorwaarden. Het kabinet stelt 200 miljoen euro beschikbaar voor leningen. Qredits zal deze kredieten in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat beoordelen en verstrekken.

Ondernemers kunnen de financiering gebruiken voor de herstart, uitbreiding of het aanpassen van de bedrijfsactiviteiten. Belangrijkste voorwaarde is dat zij gebruik maken van de wet WHOA en daarmee tot goede afspraken met hun schuldeisers komen. Daarnaast dient de onderneming in de kern gezond te zijn. MKB-bedrijven weten tijdens de coronacrisis het hoofd vaak boven water te houden door betalingen uit te stellen, betaalafspraken te maken met crediteuren en door gebruik te maken van de verschillende steunpakketten van de overheid. Hierdoor is de schuldenproblematiek onder ondernemers inmiddels fors opgelopen.

Wet Homologatie Onderhands Akkoord
Het krediet is onderdeel van het Time Out Arrangement (TOA) en is bedoeld voor bedrijven met in de kern winstgevende activiteiten en die goede en bindende afspraken hebben gemaakt met hun schuldeisers. Het gaat dan specifiek om de ondersteuning van bedrijven die daarbij gebruik maken van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) die per 1 januari 2021 is ingevoerd. Bedrijven die aan de criteria voldoen, kunnen vanaf 1 juni 2021 aanvragen indienen. Voor meer informatie over het doorstartkrediet en het aanvraagproces, verwijzen wij graag naar https://qredits.nl/toa-krediet/.

Verdere hulp voor ondernemers
Bent u een ondernemer met geldzorgen? Doe dan de test op https://geldfit.nl/zakelijk/ en ontdek hoe u er financieel voorstaat en waar u terecht kunt voor hulp. Ook kunt u ons webinar bekijken waarin centraal staat wat private partijen zoals Geldfit Zakelijk en Over Rood doen om ondernemers te helpen.