SchuldenlabNL en de ambitie van opschalen

De Kracht van een Sterk Merk

do, 23 mrt 2023 - 13:24

‘Eén van de partijen die in Nederland probeert om de schuldenproblematiek terug te dringen is SchuldenlabNL. SchuldenlabNL zoekt door middel van samenwerking naar innovatieve manieren om schulden en armoede aan te pakken. Het bestaat sinds 2018 en richt zich specifiek op het opschalen van initiatieven die in lokale contexten bewezen effectief zijn. SchuldenlabNL is zo bezien een methode van opschaling van bewezen initiatieven. Een deel van deze initiatieven is bovendien in lokale schuldenlabs, of beter gezegd specifiek in Schuldenlab070 ontstaan. Schuldenlab070 bestaat sinds 2016 en zet vanuit het motto ‘it takes a village to solve debt’ in op publiek-private samenwerkingen om tot (innovatieve) aanpakken van schulden en armoede te komen. SchuldenlabNL wil vervolgens deze initiatieven verder brengen door de initiatieven op andere plekken onder de aandacht te brengen.’ 

De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur heeft een essay geschreven waarmee zij een bijdrage wil leveren aan de zoektocht naar de best passende vorm van SchuldenlabNL. De NSOB doet dat door middel van reflectie op de vraag: Hoe heeft het SchuldenLabNL zich in de afgelopen drie jaar ontwikkeld tot initiatief dat op nationale schaal opereert en op welke wijze kan het lab de opschaling verder vormgeven? De SNOB kijkt hierbij zowel naar de ontwikkeling van SchuldenlabNL in de afgelopen drie jaar, als naar de manieren waarop de verspreiding van initiatieven door SchuldenlabNL vorm krijgt en kan krijgen. 

Geïnteresseerd in dit essay? Lees meer

Bron: SNOB