''Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder''

di, 27 jul 2021 - 10:43

De Nederlandse Schuldhulproute werkt aan een Nederland zonder schuldzorgen. Er is nog veel schuldschaamte en het schuldhulplandschap is complex. Daarom werkt stichting NSR samen met gemeentenbedrijven en samenwerkingspartners aan één centrale schuldhulproute. 

Marijn Op ’t Land, Hoofd Communicatie Nederlandse SchuldhulpRoute (NSR)

Op ’t Land: “Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Als je niet het commitment hebt van partners, dan kan je heel hard roepen, maar toch gebeurt er niet zoveel. Als je kijkt naar Geldfit was het in het begin gewoon een goed idee. Dat idee ging pas werken toen er partijen echt gingen meedoen. En dat is belangrijk want zonder goede toeleiders komt niemand op de route terecht en als gemeenten niet aanhaken, dan kun je nergens echt aan de slag. Een goed idee blijft dan alleen een goed idee.”

Op ’t Land: “De coalitie rondom de NSR was mede impactvol omdat SchuldenlabNL op bestuurlijk niveau de juiste contacten hadden bij bedrijven en partners. Zij deden de lobby als onafhankelijke partij en als ambassadeur omarmden zij het initiatief om schuldenproblematiek te verkleinen en versnippering tegen te gaan.”  

Zo ontstond als het ware een vliegwiel: grote bedrijven sloten aan en omdat de grote bedrijven aansloten, werd het ook weer interessant voor gemeenten, waardoor ook zij aansloten. En doordat meer partners meededen, kwam er ook meer toeleiding, meer verkeer op het platform Geldfit.nl en werd zo de impact vergroot. 

Op ’t Land: “SchuldenlabNL heeft in de rol van hun kwartiermaker veel contacten om opschaling mogelijk te maken. Tot aan het Koningshuid toe. Niet alleen opent zij deuren, maar maakt het ook mogelijk de contracten te sluiten. Als onafhankelijke derde partij brachten zij ook expertise in rondom bijvoorbeeld privacy. Zo werd meerdere malen de ruis weggenomen in gesprekken met beoogde partners. Tot slot is de eventkracht van SchuldenlabNL impactvol gebleken. Ik moet gelijk denken aan de lancering van de Nederlandse Schuldhulproute in oktober 2019.  Samen met het goede verhaal vanuit NSR over Geldfit en het organiserend vermogen was deze start een enorm succes. 

De opschaling van de NSR heeft uiteraard de overall impact van de interventie beïnvloed. Op ’t Land: “Hoe meer partners meedoen, hoe meer mensen met geldzorgen bereikt worden. Steeds meer mensen worden toegeleid naar de interventies, zowel preventief als curatief, verdeelt over de verschillende afslagen.

De impact en de opschaling gaan bij de NSR hand in hand. Het aandeel daarin van de verschillende partners wordt inzichtelijk gemaakt in dashboards. Elke gemeente ziet wat er gebeurt in haar gemeente, elk bedrijf of organisatie ziet hoe bijvoorbeeld de campagnes het doen. Zo kan iedere partner realtime zien wat het effect is van hun inspanningen. NSR kan zo samen met al haar partners werken aan de beste klantreis die de meest effectieve hulp biedt voor mensen met geldzorgen.

Op ’t Land: “De komende periode gaan we de NSR verder verbreden. Alle primaire schuldeisers vanuit vaste lasten worden aangehaakt. Dan hebben we het over huur, elektriciteit, water, zorgverzekeraars, verzekeringen, banken. Dan hebben we alle vaste lasten partners aan boord.” 

“Daarnaast willen we alle 350 gemeenten aansluiten. Dit willen we vervolgens uitbouwen in zowel lokale als ook regionale concepten zodat ook lokale of regionale private partijen kunnen gaan aanhaken. Zo maken we met elkaar de effectiviteit van het eerder vinden en bereiken en toeleiden naar de juiste hulp nog groter.”

“Ook willen we alle risicogroepen bereiken in de route. Zakelijk is ingericht voor ondernemers en mag verder groeien met de juiste partners. Ook willen we onze jongerenpropositie goed uitwerken.” 

“Tot slot, laten we een onderscheid maken tussen onze ambities en de volgende stap. We beginnen met het aansluiten van 130 gemeenten, zodat we 75% van de huishoudens in Nederland goed kunnen bereiken. Hoe mooi is dat!”