Nieuws

Nieuws | 29.03.2022

Aandacht voor financiën op het Zadkine College

Tijdens de Week van het geld mochten studenten van het Zadkine College Gezondheid, Welzijn & Sport vragen stellen aan wethouder Michiel Grauss. De wethouder kwam langs om de ‘Hoe word je rijk?’ les van Moneystart over het incassotraject van docent Redouan en peer educator Gerzon bij te wonen.

Lees meer

Nieuws | 28.03.2022

Onderzoek GGZ en schulden afgerond

In oktober 2021 organiseerde Schuldenlab070 een webinar over de integrale aanpak van GGZ & schulden. Voor dit webinar werd door Society Impact en Rebel een verkenning geschreven om de mogelijke relaties tussen deze twee vraagstukken bloot te leggen. Het webinar is vervolgens gebruikt als input om de verkenning verder te verrijken. Het (voorlopige) eindresultaat is nu te vinden op de website van Schuldenlab070.

Lees meer

Nieuws | 28.03.2022

Campagne ‘Grip op je geld’ van start met actieplan voor speciale energiehulproute

ROTTERDAM - Maandag 28 maart lanceerde Hare Majesteit Koningin Máxima, erevoorzitter van SchuldenlabNL, de campagne ‘Grip op je geld’. De landelijke campagne heeft tot doel om mensen grip op hun geld te geven, via het platform Geldfit.nl.

Lees meer

Nieuws | 28.03.2022

Schuldenlab070 wil cirkel doorbreken met pilot Schulden en vrouwenopvang

In Den Haag komen gemiddeld 200 vrouwen per jaar, al dan niet met hun kinderen, in een van de locaties van de vrouwenopvang terecht. De oorzaken van instroom lopen uiteen, maar in alle gevallen is er sprake van acute dreiging. Veel van de vrouwen kampen ook met financiële problemen die hun perspectief belemmeren en daardoor herstel voor zichzelf en hun kinderen in de weg staan. Schuldenlab070 gaat daar verandering in brengen.
 

Lees meer

Nieuws | 23.03.2022

Koningin Máxima lanceert campagne ‘Grip op je geld’ van Geldfit.nl

Hare Majesteit Koningin Máxima, erevoorzitter van SchuldenlabNL, lanceert maandagmiddag 28 maart in het hoofkantoor van Eneco in Rotterdam de landelijke Geldfit campagne ‘Grip op je geld’. Geldfit.nl is een initiatief van de Nederlandse Schuldhulproute (NSR) om mensen met financiële zorgen zo snel mogelijk van de juiste hulp te kunnen voorzien. Voorafgaand aan de lancering presenteren enkele grote energiemaatschappijen samen met NSR en SchuldenlabNL een actieplan om meer aandacht te krijgen voor financiële problemen door stijgende energieprijzen.

Lees meer

Nieuws | 28.02.2022

Venlo biedt jongeren met schulden perspectief

“Laten we opschieten!” zei Koningin Maxima tijdens het werkbezoek Jongeren Perspectief Fonds op 9 februari jl. in Den Haag. Daar spraken zij en minister Schouten met jongeren over hun ervaringen met problematische schulden. Ook spraken zij met hulpverleners en bestuurders over wat er nodig is om andere gemeenten te interesseren voor de jongerenperspectiefaanpak. Naast Den Haag werkten onder meer de gemeenten Almere, Eindhoven en Emmen al met het JPF. 

Lees meer

Nieuws | 10.02.2022

Koningin Máxima en minister Schouten praten met jongeren over het Jongeren Perspectief Fonds

Ruim 22.000 huishoudens in de leeftijd van zestien tot vijfentwintig jaar zijn geregistreerd met problematische schulden (CBS, najaar 2020). Er zijn signalen dat het aantal jongeren met betalingsachterstanden of zelfs problematische schulden waarschijnlijk veel groter is, onder meer als  gevolg van de coronacrisis.

Lees meer

Nieuws | 24.01.2022

Koningin Máxima spreekt met minister Schouten en SchuldenlabNL

Hare Majesteit Koningin Máxima heeft dinsdag 25 januari op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag gesproken met de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, Carola Schouten over de aanpak van problematische schulden. De voorzitter van Stichting SchuldenlabNL, Gerrit Zalm, en de directeur, Sadik Harchaoui, waren ook aanwezig.  SchuldenlabNL werkt samen met publieke en private partijen aan onder meer de opschaling van effectieve schuldhulpmethoden voor kwetsbare groepen om hen schuldenzorgvrij te maken. 

Lees meer

Nieuws | 30.11.2021

SchuldenlabMVS: de lancering van een nieuw lokaal Schuldenlab!

Op 30 november 2021 werd in de Havenkerk in Schiedam in het bijzijn van koningin Máxima op een feestelijke manier het lokale SchuldenlabMVS gelanceerd. De missie? De inwoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam schuldenzorgvrij maken. 

Lees meer

Nieuws | 30.11.2021

Impactmeting Nederlandse Schuldhulproute

SchuldenlabNL heeft, in samenwerking met Deloitte, onderzocht wat de maatschappelijke impact is van het kanaal Geldfit van de Nederlandse Schuldhulproute. Uit het onderzoek blijkt dat het voorkomen en verhelpen van geldproblemen een besparing oplevert van 180 miljoen euro aan maatschappelijke kosten.

Lees meer

Nieuws | 25.10.2021

SchuldenlabNL versterkt het team met twee experts

Financiële gezondheid is een nog grotere uitdaging geworden, dat blijkt zeker ook na de crisis van het afgelopen anderhalve jaar. ‘Nederland schuldenzorgvrij’ blijft daarmee als missie van SchuldenlabNL stevig overeind staan. Publiek en private partners, hebben elkaar daarbij hard nodig.

Lees meer

Nieuws | 15.08.2021

Mkb-noodlijn in halfjaar zo'n 8000 keer gebeld: 'De nood was echt heel erg hoog' (bron NOS.nl)

Dat was de kop van het recente artikel over de speciale hulplijn voor het midden- en kleinbedrijf die sinds februari is geopend. Door de lockdown vanaf half december nam de druk op ondernemers enorm toe. Door corona waren de inkomsten bij sommigen met 80 tot 90 procent ingezakt, terwijl de kosten doorliepen.
 

Lees meer