Conferentie "AI voor maatschappelijke opgaven: kansen en uitdagingen"

do, 10 aug 2023 - 12:54

Op 5 juli 2023 kwamen professionals uit verschillende vakgebieden samen tijdens de conferentie "AI voor maatschappelijke opgaven: kansen en uitdagingen." De conferentie bood een platform voor het delen van inzichten en ervaringen op het gebied van kunstmatige intelligentie en haar rol bij het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken.

Conferentie "AI voor maatschappelijke opgaven: kansen en uitdagingen"

Verschillende sessies gaven een diepgaand inzicht in de mogelijkheden van AI bij het voorkomen en bestrijden van armoede en schulden. Elsbeth van Oudenaren (SchuldenlabNL) nam actief deel aan twee sessies:

  1. Gegevensuitwisseling ter voorkoming van armoede en schulden (City Deal "Slim Maatwerk" en de Staat van de Uitvoering): De Staat van de Uitvoering, een periodieke publicatie, bracht knelpunten in de uitvoeringspraktijk aan het licht en bood oplossingen. De complexiteit van de wetgeving en de stapeling van nieuw beleid zijn verreweg de grootste knelpunten voor burgers, ondernemers en uitvoeringsorganisaties. Gegevensuitwisseling verloopt soms moeizaam. Bij het opstellen van beleid krijgt de uitvoerbaarheid te weinig aandacht. Uitvoerders proberen dergelijke problemen vooral zelf op te lossen, maar volgens de Staat van de Uitvoering is, om echt een stap verder te komen, collectieve actie nodig: het gezamenlijk en versneld uitvoeren van een overkoepelende digitale agenda.
  2. Publieke code: waarom een systeemverandering nodig is voor succes (Public Ops i.o. en ID-contact): Public Ops, als beheerder van open source software van de (semi)overheid, streeft naar het beschikbaar houden van publieke software voor publiek gebruik. Ze deelden hun inspanningen op het gebied van productontwikkeling, community management en code kwaliteit. Het belang van gezamenlijke uitvoering voor lagere kosten van beheer en organisatie werd benadrukt.

Elsbeth van Oudenaren (SchuldenlabNL) deelde tijdens deze twee sessies haar kennis en ervaring over het tegengaan van versnippering en de opschaling van beproefde methodes. Als partner van Elsa Labs is SchuldenLabNL actief betrokken bij het bevorderen van samenwerking en het zoeken naar vernieuwing in het tegengaan van armoede en schulden. Een ontmoeting tussen Elsa Labs en SchuldenLabNL is gepland om de samenwerking te versterken.

Conferentie "AI voor maatschappelijke opgaven: kansen en uitdagingen"

De conferentie was een mooi moment voor professionals om hun kennis te vergroten, te netwerken en de kracht van AI voor het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen te bespreken.

Datum: 10 augustus 2023