Tijdelijk Noodfonds Energie gesloten, 193.600 huishoudens deden aanvraag

ma, 25 mrt 2024 - 10:11

Het Tijdelijk Noodfonds Energie is gesloten voor aanvragen. Meer dan 193.600 huishoudens hebben een aanvraag ingediend sinds de heropening van het Noodfonds.  

Het Tijdelijk Noodfonds Energie is in het leven geroepen om huishoudens met een laag inkomen te helpen met de hoge energierekening. Voor die steun is door de Rijksoverheid en Energieleveranciers Budget Energie, Eneco, ENGIE, Essent, Greenchoice, Innova Energie, Pure Energie, Vattenfall en Vrij op Naam in eerste instantie 60 miljoen beschikbaar gesteld. Vanwege de grote hoeveelheid mensen die kort na heropening een aanvraag indienden bij het Noodfonds, hebben het Rijk en de Energieleveranciers gezamenlijk 24 miljoen extra beschikbaar gesteld, waardoor het Noodfonds beschikte over een totaal van 84 miljoen euro.  

Lodewijk Asscher, vertegenwoordiger van het Noodfonds: “De hoeveelheid aanvragen laat zien hoeveel stress energiearmoede teweegbrengt. We zijn daarom ook blij dat we dit jaar veel huishoudens hebben kunnen ondersteunen. In de toekomst zijn er structurele oplossingen nodig om deze huishoudens verder te helpen” 

Het Noodfonds was geopend van 22 januari tot en met 20 maart 2024.  

In deze periode zijn er iets meer dan 193.600 aanvragen gedaan. Een verdubbeling ten op zichtte van de 83.000 huishoudens die vorig jaar een aanvraag indienden. Bij sluiting van het Noodfonds zijn 85.000 aanvragen goedgekeurd en 43.600 aanvragen nog in behandeling. Lopende aanvragen of verzoeken tot herbeoordeling worden na sluiting nog afgehandeld. De aanvragen die zijn goedgekeurd krijgen gemiddeld 588 euro aan steun. 85% van de aanvragen zijn gedaan door huishoudens die minder dan 130% van het sociaal minimum verdienen. 

Strijd tegen energiearmoede 

Het Noodfonds heeft zich ingespannen om de aanvraag zo toegankelijk mogelijk te maken en zoveel mogelijk huishoudens die in aanmerking komen, naar de aanvraag toe te leiden. Het Noodfonds werkte daarvoor nauw samen met diverse sociale partners, gemeenten, vele maatschappelijke organisaties zoals Humanitas, Schuldhulpmaatje en de Nederlandse Schuldhulproute. De aanvraagprocedure is door diverse ervaringsdeskundigen getest. Zo is de aanvraagprocedure versimpeld en ingekort. Ook zijn o.a. alle teksten op taalniveau B1 geschreven, was het dit jaar mogelijk om de aanvraag zowel via de computer te doen als via de telefoon, en is er per stap in de aanvraag een animatievideo die uitleg gaf. Ook familieleden, vrienden of hulpverleners konden via een machtiging de aanvraag voor iemand anders doen. 

Al deze inspanningen samen hebben er onder andere toe geleid dat meer mensen dan vorig jaar het Noodfonds wisten te vinden en meer mensen, waarvan het merendeel onder het sociaal minimum, ook een aanvraag hebben ingediend. 

Start Tijdelijk Noodfonds Energie in 2023 

SchuldenlabNL stond samen met Eneco, Essent, Greenchoice, Vattenfall, de Nederlandse NSR (Nederlandse Schuldhulproute) en de Rijksoverheid aan de wieg van het Tijdelijk Noodfonds Energie. Het Tijdelijk Noodfonds Energie is gelanceerd op 7 februari 2023.