Koningin Máxima bij jubileumbijeenkomst vijf jaar SchuldenlabNL

vr, 03 nov 2023 - 11:13

Hare Majesteit Koningin Máxima, erevoorzitter van Stichting SchuldenlabNL, woont dinsdagmiddag 14 november bij Nationale-Nederlanden in Den Haag de jubileumbijeenkomst bij van SchuldenlabNL vanwege het vijfjarig bestaan.

Stichting SchuldenlabNL heeft als doel om Nederland schuldenzorgvrij te maken. Zij werkt hiervoor samen met publieke en private partners, waaronder ministeries, provincies, gemeenten, de Belastingdienst, verzekeringsmaatschappijen, energiebedrijven, woningcorporaties en deurwaarderkantoren.

In de afgelopen jaren heeft SchuldenlabNL acht succesvolle schuldhulpmethoden geïdentificeerd voor diverse doelgroepen. Deze zijn met inzet van de partners opgeschaald. Gemeenten zijn vaak het eerste aanspreekpunt voor huishoudens met problematische schulden. Inmiddels passen meer dan 150 gemeenten een of meerdere methoden toe. Hiermee kunnen mensen met schulden snel en duurzaam geholpen worden, zodat zij weer kunnen bouwen aan hun toekomst. Samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten werkt SchuldenlabNL aan de verdere invoering van de methoden.

Koningin Máxima woont het plenaire programma bij waarin, naast een korte terugblik, wordt vooruitgekeken naar nieuwe initiatieven die financiële gezondheid bevorderen. Behalve het oplossen van problematische schulden, is het van belang dat mensen door te sparen een financiële buffer kunnen opbouwen. Koningin Máxima woont voorafgaand aan de plenaire bijeenkomst twee ‘pressure cooker’ sessies bij over verschillende spaarvormen. Zowel in Nederland als in haar werk voor de Verenigde Naties pleit Koningin Máxima ervoor om financiële gezondheid als uitgangspunt te nemen voor het ontwikkelen van financiële producten, -diensten en beleid, zodat deze kunnen bijdragen aan financiële veerkracht.

SchuldenlabNL en de partners richten zich ook op het ontwikkelen van landelijke initiatieven voor financiële gezondheid. Zo werd in november 2022 de Nationale Coalitie Financiële Gezondheid opgericht waarin werkgevers samenwerken aan de financiële gezondheid van hun werknemers. Begin dit jaar werd het Tijdelijk Noodfonds Energiegelanceerd voor kwetsbare huishoudens.