Koningin Máxima bij actiebijeenkomst Nationale Coalitie Financiële Gezondheid

di, 28 nov 2023 - 13:18

Hare Majesteit Koningin Máxima woont donderdag 30 november bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag een actiebijeenkomst bij van de Nationale Coalitie Financiële Gezondheid (NCGF). Dit is een samenwerkingsverband van ruim veertig bedrijven en overheidsorganisaties die zich inzetten voor de financiële gezondheid van hun werknemers en klanten. De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, Carola Schouten, houdt een toespraak.

De NCFG heeft de ambitie om huishoudens die financieel kwetsbaar zijn of financiële problemen hebben met vijftig procent te verminderen in 2030. De huidige voorzitter van de NCGF, de CEO van Deloitte Nederland, licht toe waar de coalitie het afgelopen jaar aan gewerkt heeft. Een aantal vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties vertelt over hun ervaringen. Zo zetten zij zich in voor het creëren van bewustzijn onder leidinggevenden en werknemers om financiële problemen bespreekbaar te maken. Daarnaast kan met een speciaal ontwikkelde methode met toestemming van werknemers hun financiële gezondheid worden gemeten.

Tijdens de bijeenkomst wordt het voorzitterschap van de NCGF overgedragen aan de CEO van ING Nederland. Hij presenteert de Nationale Actieagenda waarin de werkgevers concrete actiepunten hebben uitgewerkt om de gezamenlijke ambitie te bereiken.

Sinds de lancering van de coalitie vorig jaar november hebben 42 bedrijven, ministeries en andere overheidsorganisaties zich aangesloten. Werkgevers spelen een belangrijke rol in het vroegtijdig signaleren van problematische schulden bij hun werknemers. Financiële problemen leiden vaak tot een hoger ziekteverzuim, stress, lagere arbeidsproductiviteit en een slechtere mentale en fysieke gezondheid. Initiatiefnemers voor het oprichten van de NCFG waren SchuldenlabNL, VNO-NCW, Deloitte Nederland en ING Nederland.

Stichting SchuldenlabNL is opgericht in 2018 als een samenwerkingsverband tussen publieke en private partijen. Het heeft als doel om Nederland schuldenzorgvrij te maken. Koningin Máxima is sinds 2022 erevoorzitter.