Honderd huishoudens financieel geholpen: Zwolse pilot met De VoorzieningenWijzer krijgt vervolg.

Sadik Harchaoui | wo, 10 feb 2021 - 13:32

Een gemiddelde besparing van € 550,- per huishouden, per jaar. Dat was de opbrengst van de pilot die de Zwolse woningcorporatie vorig jaar met De VoorzieningenWijzer opzette. Met dit instrument hielpen oanfhankelijke consulenten in dit geval huurders die financieel kwetsbaar zijn. Zij komen fimancieel steviger te staan. Voor de woningcorporatie en de gemeente Zwolle is er ook voordeel: het voorkómen van huurachterstanden en schulden levert meer op dan achteraf ingrijpen. 

Geld mislopen

De VoorzieningenWijzer ging in 2016 van start en behoort inmiddels in ruim 30 gemeenten tot het vaste instrumentarium om financieel zwakke inwoners. Nog eens circa 30 gemeenten gaan in de eerste helft van 2021 starten met deze aanpak. Het principe is redelijk eenvoudig. Onafhankelijke financieel adviseurs gaan met deze inwoners in gesprek over hun persoonlijke omstandigheden en met name de financiële kant daarvan. Deze adviseurs hebben al veel kennis deze materie; ze waren eerder actief als bijvoorbeeld welzijnswerker, sociaal raadsman of -vrouw of lid van een wijkteam. Zij kijken samen met de inwoners naar verschillende aspecten, zoals opbouw van het huishouden, inkomen, zorgverzekering en het energiecontract. De adviseurs zijn uitgerust met een computerprogramma waarin alle landelijke en vooral ook lokale regelingen zijn opgenomen. Vaak blijkt dan dat inwoners geld mislopen omdat ze de weg niet weten in het woud aan vergoedingen en tegemoetkomingen. Te denken valt aan een voorzieningen voor zwemlessen, een tegemoetkoming voor chronisch zieken. kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, toeslagen of een geschiktere zorgverzekering.

€ 2.000,- winst

Woningcorporatie Openbaar Belang raakte geïnteresseerd door het succes in andere gemeenten en bij andere woningcorporaties. In 2020 werd besloten om de adviseurs van De VoorzieningenWijzer uit te rusten met inzicht over specifiek Zwolse mogelijkheden. Vervolgens werden huurders uitgenodigd om hun situatie te laten doorlichten. In sommige gevallen bleek er een winst van € 2.000,- op jaarbasis te halen. Hier ging het om een ouder echtpaar dat financieel het hoofd boven water hield door steun van hun kinderen. Ze hadden geen idee dat zij recht hadden op zorgtoeslag; die is nu geregeld, is er veel meer financiële armslag.

Doorpakken

Deze successen zijn voor de gemeente Zwolle en de Zwolse woningcorporaties reden om dit jaar de mogelijkheden te verkennen om het werken met De VoorzieningenWijzer op te schalen. Daarvoor voeren de drie woningcorporaties Openbaar Belang, SWZ,en DeltaWonen en de gemeente Zwolle nu gesprekken. Daarin gaat het onder andere over de financiering van de kosten voor de onafhankelijke adviseurs van De VoorzieningenWijzer. De partijen zien dit als een kwestie van ‘de kost gaat voor de baat uit’. Inwoners die financieel steviger staan en geen beroep hoeven te doen op betalingsregelingen of schuldhulpverlening, schelen de gemeenschap zeer veel geld. En, het maakt de geholpen betrokkenen gelukkiger en vrijer. Samen met SchuldenlabNL werkt De VoorzieningenWijzer verder aan opschaling in heel Nederland. Juist nu is deze methodiek hard nodig in de keten van schuldhulp.