Voortgang brede schuldenaanpak: pak structurele oorzaken aan