Home / Over SchuldenLabNL

Nederland schuldenzorgvrij. Stap voor stap, stad voor stad.

Wakker liggen. Stress hebben. Niet meer reageren op post en mail uit angst voor wat erin staat: alweer een rekening of een aanmaning. Meer dan een miljoen Nederlanders herkennen dit schrikbeeld. Ze zitten in de schulden en komen daar op eigen kracht niet meer uit. Naast persoonlijk leed zijn er ook de maatschappelijke kosten van al die schulden: zo’n 11 miljard euro per jaar.

De beste projecten sneller opschalen

Veel gemeenten zijn volop bezig met deze problematiek. Ze zoeken (elk voor zich) samenwerking met o.a. banken, verzekeraars, energieleveranciers en woningcorporaties om tot projecten te komen. Er gebeurt dus veel op het vlak van voorkomen en wegwerken van schulden. Het jammere is nu, dat die aanpak zeer versnipperd is. Het is vaak duur, tijdrovend en leidt niet tot de gewenste effecten. Zo analyseerde het Instituut voor Publieke Waarden dat in een bepaalde case niet minder dan 48 instellingen bezig waren met één man in de schulden. De totale kosten van die inzet bedroegen op zeker moment € 269.000,- per jaar, 19 maal de aanvankelijke schuld. SchuldenlabNL wil die versnippering en ineffectiviteit tegengaan door samenwerking te verbeteren. SchuldenlabNL is opgericht om projecten die beproefd en effectief zijn, verder te brengen en duurzaam te maken. Dat doen we binnen de gemeente of regio waar zo’n project is ontstaan èn in gemeenten die nu nog zoekende zijn. Gezamenlijk benutten we sneller elkaars projecten. Samen maken we Nederland schuldenzorgvrij.

Sneller elkaars projecten overnemen, tegen lagere kosten

SchuldenlabNL is een onafhankelijke stichting waarin publieke partners (waaronder gemeenten en uitvoeringsorganisaties) en private partners (zoals banken, verzekeraars, energieleveranciers en woningcorporaties ) de handen ineenslaan. Elk van deze partners is om verschillende redenen gebaat bij minder mensen met schulden en zorgen daarover. De partners die in SchuldenlabNL samenwerken, zien waar (gemeentelijke) pogingen vaak niet goed uit de verf komen:

 • Het ontbreekt aan kennis of een robuust netwerk;
 • Er is onvoldoende expertise in huis om van idee naar uitwerking te komen;
 • Het blijkt lastig om goed te meten wat wel en niet werkt;
 • De afstemming tussen partijen komt niet op gang;
 • Verschillende gemeenten werken elk op een eigen manier;
 • Landelijke partners missen daardoor een standaard, moeten steeds opnieuw hetzelfde gesprek aan;
 • De financiering kan een drempel vormen.

Het is dus noodzaak dat de verschillende partners elkaars kunde, kracht en innovatie beter gaan benutten. Dat is het doel van SchuldenlabNL, in samenwerking met lokale Schuldenlabs: pogingen worden projecten.

SchuldenlabNL: initiatieven verspreiden en ontwikkelen

Gemeenten spelen een sleutelrol in de werkwijze van SchuldenlabNL. We werken aan een landelijk netwerk van lokale Schuldenlabs. Deze zijn al actief in Den Haag, Almelo en sinds 30 oktober 2019 in Den Bosch. In zulke lokale Schuldenlabs ontstaan projecten die ook in andere gemeenten te gebruiken zijn. Tegelijkertijd werkt SchuldenlabNL langs een tweede spoor. We helpen gemeenten ook om een eigen project op te schalen. Als dat succesvol is, kan het vervolgens landelijk uitgerold worden. In beide gevallen ondersteunt SchuldenlabNL met:

 • Financiële expertise - Denk bijvoorbeeld aan kennis op het gebied van subsidies, commerciële investeringen, leningen tegen lage rentes, constructies met borgstellingen en allerlei vormen van impactinvesteringen (Impact Bonds)
 • Data-analyse - Dit is nodig om bijvoorbeeld effectmeting te organiseren en de impact vast te kunnen stellen.
 • Kennis en ervaring met impactmetingen
 • Implementatie-expertise
 • Juridische expertise - Deze expertise helpt om projecten duurzaam te maken, bijvoorbeeld in de vorm van een stichting.
 • Inhoudelijke expertise - SchuldenlabNL heeft o.a. inzicht in het mogelijk combineren van projecten. Door ‘matchmaking’ kunnen zo lokale initiatieven elkaar versterken en aanvullen.
 • Inzet bij projectmanagement en communicatie
 • Inzet van netwerk/ contacten

Schulden in Nederland in cijfers

2 miljoen

huishoudens met een betalingsachterstand

1.4 miljoen

huishoudens met risicovolle of problematische schulden

5 jaar

gemiddeld voordat een burger zich komt melden voor hulp

300 duizend

werkende armen in Nederland

Contact