parallax background
home_company_about1

Samen meer impact

In SchuldenlabNL werken publieke en private partners actiegericht samen aan het opschalen van projecten die kwetsbare groepen duurzaam schuldenzorgvrij te maken.

EEN SCHULDENZORGVRIJ NEDERLAND


Een hypotheek om je eerste starterswoning te kopen of een lening ter bekostiging van je studie zijn goede investeringen in je toekomst. Maar als je dagelijks zorgen hebt over het in balans krijgen van je uitgaven en je inkomsten. Je in langdurige stress zit omdat je niet weet hoe het volgende probleem op te lossen. Als de problemen zich opstapelen en schulden je kwaliteit van leven ondermijnen. Dan moet de negatieve spiraal doorbroken worden. Het gaat dus om schuldenzorgvrij, en niet om schuldenvrij. Daaraan leveren we een bijdrage door reeds beproefde projecten op het terrein van vroegsignalering, preventie en curatie die mensen duurzaam schuldenzorgvrij maken op te schalen en daarvoor de randvoorwaarden te scheppen.

Problematische schulden in cijfers

home_betheme_icon_7

2 miljoen

Meer dan 2 miljoen huishoudens hebben een betalingsachterstand.
home_betheme_icon_4

1.4 miljoen

Bijna 1.4 miljoen huishoudens hebben risicovolle of problematische schulden.
home_betheme_icon_1

5 jaar

Het duurt gemiddeld jaar voordat burgers zich melden voor hulp.
home_betheme_icon_2

300 duizend

Er zijn meer dan 300.000 werkende armen in Nederland.


De keerzijde van deze dynamiek

De keerzijde van deze dynamiek is de sterk gefragmenteerde inzet die voor alle partijen zeer kostbaar en tijdrovend is. Het steeds opnieuw uitvinden van het wiel zorgt voor dubbel en soms conflicterend werk. En het ontbreekt lokale initiatieven vaak aan toegang tot expertise en financiering om de stap naar innovatieve opschaling te maken. Het loont als publieke en private partijen elkaars kunde, kracht en innovatie kunnen benutten. Daarom is de opschalingsinfrastructuur SchuldenlabNL opgezet, waarbij de lokale kracht behouden blijft en landelijk geschaald kan worden. Naast opschaling, ontwikkelt SchuldenlabNL pro-actief scenario’s op het gebied van schulden en armoede en zoekt blindspots. Met die kennis kunnen we voorsorteren op eventuele uitdagingen.

 
"Laten we het wiel niet steeds opnieuw uitvinden. Hier kunnen publieke en private partijen elkaars kunde, kracht en innovatie benutten."

Missie & Visie

SchuldenlabNL zet zich in voor een schuldenzorgvrij Nederland.

Om deze missie waar te maken, schalen we lokaal bewezen initiatieven gericht op het bestrijden van schuldproblematiek. Het SchuldenlabNL werkt hiertoe samen in een breed publiek-privaat partnerschap, waarbij we opschaling standaardiseren, transactiekosten verlagen en relevante kennis verzamelen en delen.

"It takes a country to solve debt"

Insturen
& Aanmelden


Innovatie

insturen

Partners

aanmelden

Evenementen

aanmelden