Foto Safiyeh Salehi Mobarakeh

Safiyeh Salehi Mobarakeh

Liaison partners & stakeholders

“Het is meer dan ooit noodzaak dat publieke organisaties samen met het bedrijfsleven elkaars expertise delen om duurzame impact te realiseren.”

Als strategisch verbinder met een uitgesproken passie voor het creëren van onvermoede partnerships zet Safiyeh zich bij SchuldenlabNL in voor het realiseren en onderhouden van publiek/private samenwerkingen. “Dit is hard nodig, want de armoede- en schuldenproblematiek in Nederland en zelfs wereldwijd is niet door één partij op te lossen. De nasleep van de COVID-19 pandemie zal de kwetsbare burgers van onze samenleving hard raken. Het is dus meer dan ooit noodzaak dat publieke organisaties samen met het bedrijfsleven elkaars expertise en know-how delen om duurzame impact te realiseren.” Hier ligt de kracht van Safiyeh: het identificeren en bij elkaar brengen van relevante stakeholders op basis van overeenkomsten en gemeenschappelijke belangen.