Home / Over lokale schuldenlabs

Van lokaal naar nationaal


SchuldenlabNL is gericht op projecten die beproefd effectief zijn gebleken. We willen deze verder brengen en duurzaam maken. Daarvoor zetten we in gemeenten of regio’s lokale Schuldenlabs op. Dat doen we samen met publieke en private organisaties. Dat gebeurt onder de voorwaarde dat lokale partners, onder wie in elk geval een gemeente, een Schuldenlab uitdrukkelijk zien als een oplossing om tot innovatie, implementatie en schaling van landelijke projecten te komen. Deze Schuldenlabs en hun netwerk spelen een sleutelrol in deze opzet, ze zijn essentieel in onze opschalingstructuur. Voorbeelden van zulke Schuldenlabs zijn het Haagse Schuldenlab070, Schuldenlab Almelo en Schuldenlab073. In lokale Schuldenlabs als deze zijn beproefde effectieve projecten ontstaan als SOHOS, de Nederlandse Schuldhulproute, het Jongeren Perspectief Fonds en Collectief Schuldregelen. Deze projecten vindt u hier.

Wat is een lokaal Schuldenlab?

In een lokaal Schuldenlab werken publieke en private partners samen met als doel: zoveel mogelijk mensen schuldenzorgenvrij. Vanuit een lokaal Schuldenlab kan de olievlek zich uitbreiden: regionaal en zelfs nationaal. Concreet betekent dit dat een lokale projectorganisatie met behulp van SchuldenlabNL effectief bewezen projecten implementeert. En: dit lokale Schuldenlab ontwikkelt zelf met andere partijen en de hulp van SchuldenlabNL andere nieuwe projecten. Het werkt dus twee kanten op. Zo’n projectorganisatie wordt lokaal door een projectleider/kwartiermaker aangestuurd. De projectorganisatie werkt nauw samen met gemeente en de sociale infrastructuur in de gemeente om een project lokaal snel en duurzaam te implementeren.

Wat doet een lokaal Schuldenlab?

Een lokaal Schuldenlab kan twee kanten opwerken. Aan de ene kant is het mogelijk om samen met SchuldenlabNL projecten naar binnen te halen die hun waarde in een andere gemeente al bewezen hebben. SchuldenlabNL legt dan o.a. de nodige contacten met de partners die voor de uitvoering noodzakelijk zijn. Het is ook mogelijk dat een lokaal Schuldenlab projecten ontwikkelt die lokaal urgent zijn. Deze kunnen dan vervolgens via SchuldenlabNL ook weer landelijk worden uitgerold.

Wat doet een lokaal Schuldenlab niet?

Een lokaal Schuldenlab zet een project om in een werkbare vorm, waarin de publieke en private partners samenwerken. Als die vorm is gevonden en vastgelegd, zit de taak voor het lokale Schuldenlab er voor dit specifieke project op. Want, zodra een oplossing goed draait in een lab, kan deze onderdeel worden van de reguliere werkzaamheden van de gemeente en/of de private partners. Een lokaal Schuldenlab neemt dus nadrukkelijk niet de uitvoering over van een gemeente. Het lokale Schuldenlab werkt puur op basis van wat in de praktijk werkt en krijgt zoveel mogelijk de vrijheid om tot het gewenste effect te komen.