Home / Lokaal schuldenlab opzetten

De basis: een lokaal Schuldenlab opzetten

Een lokaal Schuldenlab kan projecten van elders implementeren en/of eigen projecten naar een hoger niveau tillen. Voor welke optie ook gekozen wordt, de eerste stap is uiteraard het opzetten van een lokaal Schuldenlab. Pas als die organisatie ‘staat’, kan er gewerkt worden.

Samen met SchuldenLabNL naar een lokaal schuldenlab

Deze eerste stap is weer onder te verdelen in deelstappen. Bij enkele daarvan kan SchuldenlabNL adviseren en ondersteunen.

 • Stel namens de gemeente een lokale kwartiermaker aan;
 • Stel een werkplan op waarin de doelstellingen en activiteiten van het lokale Schuldenlab geformuleerd zijn. SchuldenlabNL heeft hier ervaring mee;
 • Zorg voor bestuurlijk draagvlak bij de gemeente. Dit zal met name de taak zijn van de verantwoordelijk wethouder. Dit bestuurlijk draagvlak draait om de noodzaak van en bereidheid tot verbeteren van de lokale schuldensituatie met behulp van een lokaal Schuldenlab;
 • Leg contacten met de ambtelijke, uitvoerende organisatie, zoals Werk&Inkomen, Schuldhulpverlening en eventueel WMO en Jeugd;
 • Formeer vanuit deze uitvoerende organisaties een programmateam dat later de oplossing in de praktijk brengt;
 • Stel vast welke thema’s, partners en bewezen projecten passen bij de doelstelling uit werkplan. SchuldenlabNL kan hierbij adviseren en ondersteunen;
 • Zorg voor draagvlak onder en participatie van lokale en landelijke partners. Ook hier heeft SchuldenlabNL contacten en expertise;
 • Stel een intentieverklaring op waarin de relevante en betrokken partners de samenwerking in een lokaal Schuldenlab te onderschrijven;
 • Richt een proces in waarin de initiatieven in de eerste stappen van ontwikkeling beproefd kunnen worden;
 • Organiseer een startbijeenkomst, samen met SchuldenlabNL.

Aan de slag met het lokale Schuldenlab

Het opzetten van het lokale Schuldenlab is afgerond als:

 • er draagvlak is bij de betrokken partijen (lokale publieke en private partijen en landelijke projectpartners);
 • de startbijeenkomst heeft plaatsgevonden;
 • er een overdracht is geweest van de kwartiermaker van het lokale Schuldenlab naar het vaste programmateam, dat zorgt voor beheer en doorontwikkeling;
 • het niet meer nodig is om projecten binnen te halen of zelf te ontwikkelen.

Twee mogelijkheden

In een lokaal Schuldenlab kan op twee manieren gewerkt worden: beproefde projecten van elders lokaal implementeren of eigen projecten uitrollen en opschalen.