Home / Extern project implementeren

Optie 1: een extern project implementeren


In dit geval gaat een gemeente samen met relevante landelijke en lokale partners een project dat zich elders al bewezen heeft ‘overnemen’ en implementeren. SchuldenlabNL kan in verschillende fases van deze optie een belangrijke rol spelen.

Initiatieven die echt werken

Een project dat beproefd is, voldoet aan drie criteria: het is werkbaar, herbruikbaar en beschikbaar. De vier projecten op deze website zijn daarvan goede voorbeelden.

Werkbaar

Een project is werkbaar gebleken als blijkt dat deze ergens in productie is, er gewerkt wordt met echte klanten en echte data. De resultaten zijn inzichtelijk en als positief te bestempelen. Er is bovendien een duurzaam model voor de continuïteit, want bij het initiatief zijn meerdere partijen betrokken.

Herbruikbaar

Volgens de meetlat van SchuldenlabNL moet het gaan om een vraagstuk waarbij meerdere private en publieke partners betrokken zijn en dat door anderen gebruikt kan worden. Het brengt dus een oplossing voor een generiek en breed gedeeld probleem en niet voor een specifiek lokaal issue.

Beschikbaar

Het project is direct beschikbaar voor anderen, of met een kleine inspanning beschikbaar te maken is. Ze is dus vrij snel te implementeren.

Samen met SchuldenlabNL een beproefd extern project implementeren

Binnen deze optie worden – soms in samenwerking met SchuldenlabNL – de volgende stappen doorlopen:

  • Een project kiezen;
  • De benodigde financiering regelen, met behulp van partners;
  • De basisfinanciering van het lokale Schuldenlab ligt bij de gemeente. SchuldenlabNL kan ondersteunen bij de werving van lokale en landelijke partners. Ook kan SchuldenlabNL een netwerk mobiliseren om aanvullende middelen te verkrijgen zodat de implementatie kan starten;
  • Lokale partnerschappen vormen, en landelijke partijen aanzetten tot actie;
  • De impact meten en maximaliseren.

Een beproefd project inbrengen? Dat kan hier.

Werkt u met een project dat voldoet aan de beschreven criteria? Dan kan het interessant zijn voor andere gemeenten en private partners. U kunt het project hier aanmelden.

Om te bepalen of een project inderdaad interessant is voor andere gemeenten, werkt SchuldenlabNL met een zogenoemd afwegingskader. Daarover leest u meer op de pagina Afwegingskader.