Home / Eigen project opschalen

Optie 2: een eigen project opschalen, samen met SchuldenlabNL

Bij deze optie worden in de lokale setting projecten ontwikkeld die lokaal urgent zijn. Deze kunnen later via SchuldenlabNL weer landelijk worden uitgerold.

Variëteit aan initiatieven

Lokale Schuldenlabs werken aan projecten die tezamen moeten leiden tot een schuldenzorgvrij Nederland. Eén van de redenen om SchuldenlabNL op te richten, is het voorkomen van versnippering. We zien nu overal in het land min of meer gelijksoortige (pogingen tot) projecten, die naast elkaar bestaan. Juist dat willen we voorkomen. Om die reden werkt SchuldenlabNL met een aantal criteria om projecten te ondersteunen en verder te brengen.

Lees meer over deze criteria op de pagina Afwegingskader.

Aan de slag met SchuldenlabNL

De ondersteuning door SchuldenlabNL bij het opzetten van projecten is duidelijk gestructureerd, zowel in werkzaamheden als in tijd. De ondersteuning is onderverdeeld in drie maandelijkse ‘sprints’. Per kwartaal worden de te bereiken resultaten en de hierbij passende ondersteuning gedefinieerd. De looptijd van de ondersteuning beslaat maximaal drie sprints, dus negen maanden. In die periode moeten de eerste stappen naar opschaling zijn gezet en is een onomkeerbaar proces in gang gezet.

Projectplan

In alle gevallen wordt door SchuldenlabNL samen met de initiatiefnemer een projectplan gemaakt waarin minimaal duidelijk is omschreven:

  • Titel(naam);
  • Op te lossen probleem en te bereiken effect, waarbij het aantal geholpen klanten wordt opgenomen en waarbij de te verlenen hulp concreet is beschreven;
  • Deelnemende organisatie(s) en contactperso(o)n(en);
  • Korte omschrijving van hoe het resultaat eruit ziet;
  • De doelen voor periode van 6-9 maanden en de te bereiken resultaten voor de eerste 3 maanden
  • Ondersteuning SchuldenlabNL: capaciteit en kosten;
  • Definition of done: wanneer is het af.