ANBI Status

Wat is een ANBI?

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen belang. Verenigingen (zoals sport-, personeels-, zang-, harmonie- of toneelverenigingen) en hobbyclubs zijn meestal geen ANBI. Deze instellingen kunnen misschien wel als sociaal belang behartigende instellingen (SBBI) worden beschouwd.

Voorwaarden ANBI

Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen.

Daarnaast kunnen ANBI's aangewezen worden als culturele ANBI.

ANBI-status verliezen

Een ANBI verliest de ANBI-status als de instelling niet meer aan de voorwaarden voldoet, of als de instelling zelf verzoekt om de statusaanwijzing te beëindigen.

ANBI-status beëindigd op of na 1 januari 2013?

Is de ANBI-status van uw instelling op of na 1 januari 2013 beëindigd? En had uw instelling op dat moment meer dan € 25.000 ANBI-vermogen? Dan bent u verplicht ons jaarlijks te informeren over schenkingen en het vermogensverloop van uw instelling sinds de beëindiging van de ANBI-status.

Stichting SchuldenlabNL is door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI. Dit betekent dat u uw giften van de belasting mag aftrekken.

Lokaal bewezen initiatieven

Om deze missie waar te maken, schalen we lokaal bewezen initiatieven gericht op het bestrijden van schuldproblematiek.

Publiek-privaat partnerschap

Het SchuldenlabNL werkt hiertoe samen in een breed publiek-privaat partnerschap, waarbij we opschaling standaardiseren, transactiekosten verlagen en relevante kennis verzamelen en delen.