Home / Afwegingskader

Projecten selecteren met het Afwegingskader

Om mensen en middelen optimaal in te zetten, maakt SchuldenlabNL gebruik van een zogenoemd Afwegingskader bij de ondersteuning van gemeenten. Daarover leest u meer op deze pagina.

Hoofdcriterium: wat voegt het toe?

In het portfolio streeft SchuldenlabNL een diversiteit van projecten na. Deze diversiteit is gericht op de verschillende fasen van schuldhulpverlening:

  • Bewustwording (vroegsignalering en preventie);
  • Kennismaking (intake en gegevensuitwisseling);
  • Verwijzing (informatie en advies);
  • Op orde komen (stabilisatie van de schuldpositie c.q. situatie van de persoon met schulden:
  • Plan maken (trajectkeuze);
  • Schuld afbouwen (hulpverleningstraject om schulden te reduceren);
  • Vinger aan de Pols (nazorg en voorkomen van herhaling/terugval).

SchuldenlabNL streeft naar minimaal één project per fase. Zo dekken we het hele palet en beperken we de hoeveelheid.

Projecten inbrengen bij SchuldenlabNL

SchuldenlabNL maakt een selectie uit de aangedragen projecten op basis van een aantal criteria.

  • De voorkeur gaat uit naar projecten waar zowel publieke als private partijen bij betrokken zijn;
  • De doelgroep onderschrijft de werking van het projecten;
  • De oplossing vult het gewenste portfolio van SchuldenlabNL aan. Het is dus niet ‘meer van hetzelfde’.

De criteria zijn niet bedoeld om de werkwijze van SchuldenlabNL in beton te gieten. Ze zijn gericht op het zo effectief mogelijk realiseren van ambities van SchuldenlabNL, met de beschikbare middelen en vanuit een onafhankelijke positie.

Selectie door portfolioboard

Om een keuze te maken uit projecten die door SchuldenlabNL ondersteund kunnen worden, is een portfolioboard samengesteld. Deze bestaat uit de directeur van SchuldenlabNL, een vertegenwoordiger van gemeenten vanuit de VNG, een vertegenwoordiger van de sponsorpartners, een inhoudelijk expert en de programmamanagers van SchuldenlabNL. Het portfolioboard legt verantwoording af aan het bestuur. Elk jaar worden twee leden van het portfolioboard ‘vernieuwd’. Hiermee blijft de board onafhankelijk en scherp op de rol en focus van SchuldenlabNL. Waar de onafhankelijkheid van SchuldenlabNL in het geding is, bijvoorbeeld doordat een sponsor- of resourcepartner een oplossing inbrengt voor schaling, onthoudt dit lid van het portfolioboard zich van advies en stemming. Gemeenten of andere partners kunnen altijd een project inbrengen bij SchuldenlabNL. Dat kan met dit formulier